Café for medlemmer på kredskontoret hver 2. torsdag kl. 16-17.30 (i ulige uger)

Siden strejken ophørte har vi hver 2. torsdag - i tidsrummet kl. 16.00 til 17.30 - holdt åben 'Cafe for medlemmer' på kredskontoret.

Oprettet: 24.09.2021
Lilli Lykkegaard

Alle er velkommen til at møde frem.

På møderne drøfter vi forskellige emner, som optager de nordjyske sygeplejersker her efter konfliktens ophør.

Torsdag den 16. september havde vi blandt andet 'Arbejdstidsaftalen' på programmet.

Vi springer dog over caféen torsdag den 30. september.

Det skyldes, at vi i disse uger er ude på rigtig mange arbejdspladser for at holde møder med medlemmer om blandt andet arbejdsbelastning.

Men vi glæder os til at se jer næste gang torsdag den 14. oktober. Emnet er ikke aftalt endeligt endnu - men vi arbejder med et emne om, hvordan vi kan bruge 'Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed'.