Christina Windau Hay Lund ny formand

Formandskabet i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland består fremover af formand Christina Windau Hay Lund, 1. kredsnæstformand Caroline Kronborg Grøn og næstformand Bodil Laustsen

Oprettet: 08.11.2021
Carsten Lorenzen

Men 69,68% af stemmerne har de nordjyske sygeplejersker sendt et klart signal om, at de ønsker den hidtidige 1. kredsnæstformand i spidsen for Kreds Nordjylland de næste fire år.

- Jeg er stolt over den tillid, medlemmerne har vist mig og glæder mig til opgaven. Der er nok at tage fat på, for det danske sundhedsvæsen er i krise. Økonomisk udsultning, mangel på sygeplejersker, dårligt arbejdsmiljø og manglende prioritering af opgaverne har skabet en ond spiral, hvor det bliver sværere og sværere at rekruttere og fastholde sygeplejersker. En del af løsningen er højere løn til sygeplejerskerne, men der skal også mere grundlæggende løsninger til, siger Christina Windau Hay Lund.

45-årige Christina Windau Hay Lund har solid erfaring som både sygeplejerske og som næstformand for de nordjyske sygeplejersker gennem de seneste fire år.

Hun blev uddannet som sygeplejerske i 1999 og har blandt andet arbejdet som sygeplejerske på endokrinologisk afdeling, thoraxintensiv og senest intensiv på Sygehus Nord Aalborg.

Hun afløser Jytte Wester, der efter 20 år på posten valgte ikke at genopstille.

Ved urafstemningen fik den anden kandidat til formandsposten, Helle Kjærager Kanstrup, 24,27% af stemmerne.

Hele syv medlemmer kandiderede til de to poster som kredsnæstformand. Medlemmerne pegede med 24,82% på Caroline Kronborg Grøn som ny 1. kredsnæstformand – og dermed også som medlem af Hovedbestyrelsen. Bodil Laustsen opnåede med 18,52% valg som kredsnæstformand.

Du kan finde resultatet af afstemningen – herunder også sammensætningen af hele den nye kredsbestyrelse – her.

STORT tillykke til alle – vi glæder os til arbejdet i de kommende fire år.