Debat om ekstra vagter på fagligt møde

Langt flere end 100 sygeplejersker fra anæstesien, intensiv og OP-afdelingerne deltog i fagligt møde fredag morgen 3. september i Medicinerhuset i Aalborg. Det altoverskyggende emne var det udbredte ekstraarbejde.

Oprettet: 03.09.2021
Karin Mette Petersen

Efter at sygeplejerskernes strejke blev stoppet af et regeringsindgreb lørdag 28. august, har nordjyske sygeplejersker afholdt en række faglige møder rundt omkring på arbejdspladserne. Møderne har være aftalt med og godkendt af ledelserne. Formålet med de faglige møder er at samle op på situationen efter konflikten og diskutere med hinanden, hvordan vi kommer videre?

Fredag morgen var der indkaldt til fagligt møde af en halv times varighed i auditoriet i Medicinerhuset i Aalborg. Langt flere end 100 sygeplejersker fra anæstesien, intensiv og OP-afdelingerne deltog, og der var en udbredt stemning af frustration at spore. Mange spurgte ind til håndtering af ekstra vagter og pålagt overarbejde, og holdningen hos flere var, at sygeplejerskerne skal ”stoppe med at være de pæne piger”, som én sagde på vej ud af auditoriet.

Med andre ord: Sygeplejerskerne ruster sig til at passe bedre på sig selv og ikke belaste sig selv og deres familier med det overarbejde, som skyldes manglende personale. I stedet må det være op til ledelserne at løse problemet med de mange ubesatte stillinger. For så længe sygeplejerskerne påtager sig frivilligt ekstraarbejde, ”lapper huller i vagtplanen”, så reagerer ledelserne og de ansvarlige politikere ikke på problemerne.

Lige nu er det nemt at undgå den frivillige del af ekstraarbejdet, for de såkaldte FEA-aftaler med Region Nordjylland udløb 31.8.2021 og er ikke blevet fornyet af DSR.

Christina Windau Hay Lund (turkisgrøn bluse), sagde på mødet, at hun godt forstår, at sygeplejerskerne ønsker at begrænse deres fleksibilitet

Christina Windau Hay Lund (turkisgrøn bluse), sagde på mødet, at hun godt forstår, at sygeplejerskerne ønsker at begrænse deres fleksibilitet. DSR vil gerne via TR have kendskab til omfanget af pålagte vagter, og Christina Windau Hay Lund sagde også, at det nu er på tide at spørge ledelserne: - Har ledelsen kigget på i hvert enkelt tilfælde, om man kan tilpasse opgaverne i forhold til antallet af sygeplejersker på arbejde i stedet for? Er alle andre muligheder afsøgt?

Hidtil har sygeplejersker været med til at løse problemerne, når der har været huller i vagtplanen, men der er tale om en permanent tilstand, som skal løses permanent, mener hun.

Flere mødedeltagere gav udtryk for, at de i højere grad vil arbejde det antal timer, som de er ansat til. En deltager mente, at al ekstra arbejdstid ud over det, man er ansat til, skal pålægges. ”Vi skal ikke tage det frivilligt – kun på den måde kan vi illustrere problemet”.

At sige generelt nej til alt mer- og overarbejde vil dog være overenskomststridigt, da arbejdsgiver ifølge arbejdstidsaftalen er berettiget til at pålægge mer- og overarbejde, når det er ”driftsmæssigt begrundet”.

Til slut gav forsamlingen udtryk for, at der er behov for flere møder, hvor medlemmerne kan lægge strategien sammen. Og der er et stående tilbud fra DSR’s formandskab i Nordjylland om at komme og deltage ved faglige møder, der er aftalt med ledelsen. Endelig er alle velkomne til de kommende medlemsmøder i kredsen, blandt andet med formand Grete Christensen i Aalborg onsdag 8. september kl. 16:30.

https://tilmeld.dsr.dk/08092021vikaempervidereifaellesskab-komogmoedgret...