Dimission for borgernære sygeplejersker

Fredag var der dimission for det først hold nordjyske sygeplejersker med specialuddannelse i Borgernær Sygepleje

Oprettet: 31.01.2020
Carsten Lorenzen

Dimissionen blev markeret med en reception på UCN på Mylius Erichsens Vej i Aalborg – der hvor UCN’s afdeling for videre- og efteruddannelse, act2learn, har til huse.

- Det er en historisk begivenhed. Hjerteligt tillykke til jer og de nordjyske kommuner med, at I nu kommer ud med styrkede kompetencer i hjemmeplejen, sagde udviklingskonsulent i act2learn, Birgitte Tørring, blandt andet i sin dimissionstale.

Hun takkede alle de aktører, der har været med til at få uddannelsen på skinner – blandt andet kommuner, uddannelsesansvarlige, leder i hjemmeplejen og Dansk Sygeplejeråd.

- Og som studerende har I udvist kæmpe motivation og engagement. Betydningen af den nye uddannelse bliver fantastisk stor for det fremtidige mere borgernære sundhedsvæsen, sagde Birgitte Tørring.

Ønske fra DSR

Dansk Sygeplejeråd har i flere år presset hårdt på for at få en uddannelse i borgernær sygepleje målrettet hjemmesygeplejen i kommunerne. Derfor var hele den politisk valgte ledelse af Kreds Nordjylland – kredsformand Jytte Wester og de to næstformænd Christina Windau Hay Lund og Helle Kjærager Kanstrup – med til dimissionen.

- Først og fremmest vil jeg ønske jer stort tillykke med dimissionen i dag. Hvor er det en vigtig milepæl for hver enkelt af jer, men også for de nordjyske kommuner og for Dansk Sygeplejeråd, sagde Jytte Wester blandt andet i sin tale.

Hun understregede også betydningen for den fremtidige sygepleje i kommunerne.

- Jeg er helt sikker på, at kommunerne snart vil mærke betydningen af, at man har ansat sygeplejersker med specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Jeg er også overbevist om, at den viden, I nu har fået, langsomt vil sprede sig til jeres kolleger og andre afdelinger, forudså Jytte Wester.

Brug for flere

Hun efterlyste dog også endnu større engagement fra de nordjyske kommuner.

- I de nordjyske kommuner er der ansat over 1200 hjemmesygeplejersker, så der er brug for, at kommunerne sender langt flere kursister afsted end de i alt 32, der er optaget på de første to hold. Det er også vigtigt, at vi får alle kommuner med – for tre af de 11 nordjyske kommuner er endnu ikke kommet med på vognen, påpegede Jytte Wester.

Florence ville være stolt

Hun mindede også om, at 2020 af WHO er udpeget til at være ”Sygeplejerskens år” – netop i år, hvor Florence Nightingale har 200-års fødselsdag.

- Hun ville være imponeret over alt den sygepleje, der foregår i eget hjem og imponeret over al den teknologi, der har fundet sin plads. Hun ville være stolt over, at vi har løftet uddannelsesniveauet til mellemlang videregående uddannelse - flere der tager en kandidat og fortsætter med PHD og måske ender som professor, sagde Jytte Wester.

Styrket fundament

Efter talerne blev der uddelt blomster og en flaske til de nyuddannede, inden UCN var vært ved et lille traktement. Her fortalte dimittenderne om den et år lange uddannelse.

- Den har givet et styrket, fagligt fundament for at træffe gode, kliniske beslutninger i komplekse forløb, sagde Line Lauritsen fra Hjørring Kommune.

Og hendes kollega Tove Lund Andersen supplerede.

- Jeg kan absolut anbefale uddannelsen til andre. Og det har været vigtigt, at vi har vekslet mellem skole og arbejde, så vi har haft mulighed for at sætte vores nye viden i anvendelse med det samme, sagde Tove Lund Andersen.

Andet hold er allerede godt i gang med uddannelsen som borgernær sygeplejerske.