Duedahl skal holdes op på valgløfter

Den nye formand for Region Nordjylland, Mads Duedahl, har slået til lyd for højere løn til sygeplejersker. Det løfte vil vi holde ham fast på

Oprettet: 17.11.2021
Carsten Lorenzen

- Tillykke med valget – jeg glæder mig til samarbejdet. Især har jeg bidt mærke i, at Mads Duedahl under sommerens strejke sagde, at det var nødvendigt at give sygeplejerskerne højere løn og bedre arbejdsvilkår, siger kredsformand Christina Windau Hay Lund som kommentar til regionsrådsvalget.

Ved valget skiftede flertallet, så socialdemokraten Ulla Astman efter 14 år på posten må overlade ledelsen af Region Nordjylland til et borgerligt flertal med Venstres hidtidige sundhedsrådmand i Aalborg Kommune, Mads Duedahl, i spidsen.

- Uanset, hvem der sidder for bordenden, så er sundhedsvæsnet underfinansieret gennem en lang årrække. Vi står nu i en akut krise, der kræver både flere penge og prioritering af opgaverne. Sygeplejerskerne kan ikke holde til igen og igen at skulle lappe hullerne, siger Christina Windau Hay Lund.

Pres på regering

Hun håber derfor, at Mads Duedahl vil være med til at lægge et hårdt pres på regering og Folketing for at få tilført flere penge til både løn, flere ansatte og bedre arbejdsmiljø.

- Under sommerens strejke og i valgkampen har Mads Duedahl lovet en ny retning for det nordjyske sundhedsvæsen. Det ser jeg frem til at diskutere med ham. Og det haster med at finde løsninger, for sundhedsvæsnet er helt utroligt presset.

Under sommerens strejke havde Mads Duedahl møder med flere nordjyske sygeplejersker. Efterfølgende skrev han blandt andet følgende et indlæg i Sundhedsmonitor:

” Der er brug for, at sygeplejerskerne stiger i løn. Det er afgørende, at sygeplejerskerne får sat et aftryk i forliget, der sikrer bedre forhandlingspositioner i de kommende overenskomstforhandlinger.”

”Konflikten, der har kredset om løn, må dog ikke lukke for den – efter min mening – endnu vigtigere diskussion om sygeplejerskerne arbejdsvilkår.

For sygeplejerskerne løber alt for stærkt, de er underlagt enorme krav om dokumentation, og deres arbejdstider er ofte skæve og krævende for at opretholde et familieliv.

I Region Nordjylland er der således for tiden eksempler på, at der er seks patienter placeret på firemandsstuer, fordi presset er så stort. Og medicinske afsnit er lukket grundet mangel på sygeplejersker. Det er hverken holdbart eller acceptabelt.”

Læs hele indlægget her:

https://sundhedsmonitor.dk/debat/art8335775/Der-er-brug-for-at-sygeplejerskerne-stiger-i-l%C3%B8n

Og hør formand Christina Winday Hay Lund i P4 Nordjylland:

https://www.dr.dk/lyd/p4nord/p4nord-morgen/p4-morgen-2021-11-17-06-05-6#!02:35:15