Ekstra fokus på normeringer

De næste fire uger sætter vi ekstra fokus på normeringer: Er I nok på arbejde, og har de ansatte de rette kompetencer i forhold til opgaverne?

Oprettet: 07.01.2019
Vi er nødt til at få rejst debatten om, hvordan vi får normeringer, der passer til arbejdsopgaverne. (Arkivfoto)

Næsten halvdelen af alle sygeplejerskerne fortæller, at der er nødvendige sygeplejefaglige opgaver, som ikke bliver løst på grund af manglende tid.

Det er bare en af årsagerne til, at vi fra Dansk Sygeplejeråd i de næste fire uger sætter ekstra fokus på normeringer.

Vores undersøgelser af medlemmernes arbejdsforhold viser, at der er udbredt underbemanding på alt for mange arbejdspladser. Det forringer både patientsikkerheden og arbejdsmiljøet – for eksempel oplever over halvdelen af de regionale og kommunale sygeplejersker altid eller ofte, at deres muligheder for at løse deres kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau er under pres. I foråret var det også umuligt at stille et nødberedskab på over halvdelen af arbejdspladserne.

I løbet af den næste måned tager Kreds Nordjylland derfor initiativ til møder med tillidsvalgte og ledere på en lang række afdelinger på de nordjyske sygehuse, i psykiatrien og i kommunerne. Vi er nødt til at få rejst debatten om, hvordan vi får normeringer, der passer til arbejdsopgaverne. Det er også vigtigt at se på, om de ansatte har de rette kompetencer i forhold til opgaverne og forholdet mellem nyuddannede og erfarne sygeplejersker.

Der findes ikke en skabelon, der passer til alle arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at ansatte, tillidsrepræsentanter og ledere lokalt taler sammen om, hvordan man bedst får en fagligt forsvarlig normering på den enkelte afdeling, afsnit eller kommune.

Møde med sygeplejefaglige topledere

Den internationale sygeplejerskeorganisation, ICN, definerer en sikker bemanding således:

”Der skal være et passende antal sygeplejersker til stede på alle tidspunkter af døgnet, som kan dække hele det sygeplejefaglige felt med en passende blanding af uddannelse, kvalifikationer og erfaring for at sikre, at patientens behov for sygepleje opfyldes, og at arbejdsmiljøet og arbejdsbetingelserne understøtter personalet til at yde kvalificeret sygepleje.”

Netop den definition af en sikker bemanding vil kredsformand Jytte Wester tage med til de møder, hun i de kommende uger skal have med de sygeplejefaglige topledere i Nordjylland.

- Vi var lige før juleferien til møde i Regionsrådet for at påpege over for politikerne, at normeringer og arbejdsopgaver er nødt til at passe bedre sammen, hvis vi skal have et velfungerende sundhedsvæsen. Nu skal vi have rejst den samme diskussion i forhold til ledelserne, så vi i fællesskab kan sætte noget i værk, siger Jytte Wester.

Kampagnen for mere forsvarlige normeringer kører i alle regioner. Både på landsplan og her i Nordjylland vil vi også sætte fokus på spørgsmålet gennem bl.a. læserbreve og på de sociale medier. Dansk Sygeplejeråd opfordrer alle medlemmer til at tage aktivt del i kampagnen ved at melde ind med egne erfaringer og ved at dele og debattere vores indlæg på de sociale medier.