Er et JA et tegn på tilfredshed?

Vi er i Kreds Nordjylland godt i gang med at holde medlemsmøder – både fysiske og virtuelle.

Oprettet: 04.06.2021
Lilli Lykkegaard

Af Christina Hay Lund, 1. kredsnæstformand

Noget af det, der går igen på vores møder er tvivl, bekymring og følelsen af at nok er nok!

Bekymringen og tvivlen går på, om politikerne vil følge de anbefalinger, komitéen når frem til – om der reelt vil ske nogen som helst forandring, når der ikke følger forpligtigelser med i det nedskrevne.

Bekymringen går også på, om vi ved at stemme ja, sender et signal til vores omverden om, at vi synes vores løn er god nok.

Og når mange sidder med en følelse af, at nok er nok, så kan jeg virkelig godt forstå det.  Arbejdspresset det sidste år har været ekstremt, men det var det også længe inden corona. Lige nu lukkes der sengepladser i Nordjylland, fordi der mangler sygeplejersker. Hullerne i vagtplanerne vokser og dermed også belastningen ved mængden, der arbejdes ekstra.

Så igen, jeg forstår godt, at man har fået nok. Jeg forstår også godt, at man tvivler på handling fra politisk side ift. at begynde at gøre noget ved vores lønefterslæb, for indtil videre er der ikke sket meget.

Jeg ville ønske, at der kunne stilles garantier, men det kommer vi aldrig til at få. Heller ikke når borgerforslaget behandles igen i dag.

Jeg kender ingen, som ikke ved, at sygeplejersker er utilfredse med lønnen – og nu har vi også fået forklaret, at det skyldes et lønhierarki, som forfordelte mænd. Derfor er jeg ikke bange for, at et ja vil signalere tilfredshed med løn. For mig signalerer det, at vi vil ud af vores fastlåste situation. Selvom der ikke gives garantier og selvom der stadig skal kæmpes hårdt, ser jeg også komitéen med en stærk fagbevægelse i ryggen og arbejdsgivernes opbakning som en mulighed for langt om længe at kunne få ændret på vores lønindplacering.

Jeg glæder mig til flere gode møder den kommende tid. For selvom vi måske ikke allesammen er enige i vejen, har der på alle møder været en god dialog og enighed om, at vi trods alt vil det samme sted hen. 

Vi kæmper sammen!