Et døgn i sygeplejen

Kredsbestyrelsen fik mange vigtige input, da der den 28. maj var besøg på 20 meget forskellige arbejdspladser i Nordjylland

Oprettet: 03.06.2019
Carsten Lorenzen og Agnete Birch Smith

I anledningen af at Dansk Sygeplejeråd bliver 120 år i år, holdt kreds Nordjylland ’Et døgn i sygeplejen’ tirsdag den 28. maj.

Her besøgte kredsbestyrelsen 20 forskellige nordjyske arbejdspladser for at opleve lidt af mangfoldigheden i sygeplejen.

- Tak til alle jer, der tog så godt imod os døgnet igennem. Det er fantastisk at se, hvor bredt vores fag favner – og hvor vigtigt et arbejde sygeplejersker udfører døgnet igennem, siger kredsformand Jytte Wester og fortsætter:

- Vi har været glade for at høre om, hvad der rører sig ude på jeres forskellige arbejdspladser og vil i kredsbestyrelsen arbejde videre med de mange input, vi har fået.

Noget af det, der gik igen i flere af besøgene, var, at sygeplejerskerne er glade for deres fag og speciale, men ofte mangler tid til fagligheden. Sygeplejersker ansat på pressede arbejdspladser er bekymrede for, om de kan holde til arbejdet et helt arbejdsliv, samt hvordan man skal skaffe flere sygeplejersker, når der er så presset.

Flere sygeplejersker efterlyste også fokus på fastholdelse og ikke kun rekruttering.

Her kan du se de arbejdspladser, som kredsbestyrelsen besøgte (husk at du altid kan invitere kredsen til at komme og besøge din arbejdsplads):

Urologisk Sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital

1_urologisk

Da Jytte Wester og Berit Byg kom på besøg, blev afdelingen pludselig ramt af ekstraordinær travlhed på grund af sygdom. Trods travlheden er det lykkedes afdelingen at fastholde de erfarne sygeplejersker, og alle nyder i dagligdagen godt af, at der er mange kolleger med sorte kompetencer og lang erfaring.

Sygeplejerskerne er opdelt i to grupper, der hver har ansvar for halvdelen af sengepladserne og dermed patienterne.

 

Psykiatrisk Klinik Nord N7 i Frederikshavn

2_psyk_n7

På Psykiatrien N7 i Frederikshavn viste Ann Pedersen, Emma Sæderup og Kristine Arendrup rundt i lokalerne, der har den store fordel, at de er bygget til psykiatrien. Det giver god mulighed for aktiviteter og bedre behandling.

De er glade for at arbejde med at se det hele menneske, men er udfordret af problemer med at rekruttere personale. Det er ikke længere givet, at man får vikarer ved for eksempel deltagelse i specialuddannelsen – det kan virke bremsende for antallet af deltagere i uddannelsen.

De udtrykte også bekymring for overbelægningen, efter der er nedlagt senge i Psykiatrien.

Afdelingen havde besøg af Helle Kjærager Kanstrup og Laila Mikkelsen.

 

Sygeplejen i Nord og Syd, Hjørring Kommune (Nord på billedet)

3_sygeplejen_nord_hjoerring_k1

Hjemmesygeplejerskerne er glade for deres selvstændige arbejde i Hjørring Kommune. Der er mange spændende og komplekse opgaver, fortalte de Christina Hay Lund, da hun kom på besøg. Bl.a. Kirsten Henriksen, Karin Joest Lunden, Pernille H. og Kirsten B. fra sygeplejen i Nord hilste bl.a. på 1. kredsnæstformanden.

Flere oplever en udvikling, hvor de er mindre med i plejen og i højere grad har en konsulentagtig rolle. Opgaven kræver, at de efterhånden bliver klædt bedre på til at håndtere de borgere, som ikke bare fejler noget somatisk, men også psykisk, da der kommer flere tunge psykiatriske borgere.

 

Børneafdelingen Astmaskolen, Aalborg Universitetshospital

4_astmaskolen_1

Astmaskolen har hvert år i over 20 år uddannet cirka 150 børn mellem seks og 16 år til at kunne styre deres astma, så det ikke er astmaen, der styrer dem. Dertil kommer information til alle børnenes forældre.

Arbejdet udføres af tre sygeplejersker, der deler en fuldtidsstilling – Mette Esbensen har med en halvtidsstilling de fleste timer. Resten af arbejdstiden er de på børneafdelingen, så de hele tiden kan følge med i den nyeste udvikling og forskning på området.

I lokalerne ved Sygehus Nord i Aalborg er der kondicykel og mulighed for motionstræning, så børnene kan få pulsen op og målt lungefunktionen. Men astmaskolen tager også rundt i regionen til Thisted, Hjørring, Frederikshavn, Hobro og Aars.

Mette Esbensen er tydelig stolt af arbejdet – og også stolt af, at Region Nordjylland nok har landets bedste tilbud til børn med astma. Det skyldes blandt andet, at skolen har sin egen bevilling og ikke er en del af børneafdelingens budget.

Astmaskolen havde besøg af Jytte Wester, Gert Mosbæk og Berit Byg.

 

Skagen gigt- og rygcenter, Regionshospital Nordjylland

5_skagen_gigt-_og_rygcenter

På Skagen Gigt- og Rygcenter står sygeplejersken både for bookning, forventningsafstemning, medicinregulering og undervisning af både patienter og andre personalegrupper.

Det fortalte Rikke Kromann, der især var glad for den tætte kontakt med patienterne og det tværfaglige samarbejde. Rygcentret får syv nye patienter hver mandag. De er der typisk i tre uger.

Den største udfordring er, at der kun er én sygeplejerske, så Rikke har ingen at spare med. Tidligere var de to, så alle opgaver ligger nu hos Rikke. Det betyder, at der er opgaver, der ikke længere bliver varetaget.

Hun havde besøg af Helle Kjærager Kanstrup og Laila Mikkelsen.

 

ADHD-ambulatoriet, Børn og unge, psykiatrien klinik syd

6_adhd1

På ADHD-ambulatoriet hjælper sygeplejerske Irene Tribler og kollegerne mange børn og unge mellem seks og 18 år med eksempelvis ADHD, autisme, Tourettes syndrom, depression og misbrug. Hun har mulighed for at regulere i noget af patienternes medicin og er med til at kontakte blandt andet skole og andre tilbud.

På et halvt år har hver sygeplejerske hundrede patienter, og ofte er det hele familien, der er involveret.

Ambulatoriet har mange udeblivelser. Før havde de rigtig gode resultater med at have en sygeplejerske til at ringe rundt og minde om besøgene, men det er der desværre ikke ressourcer til længere.

Irene Dribler fortalte Christina Hay Lund og Maria Gade Madsen, at hun er rigtig glad for sit meget selvstændige arbejde og muligheden for at gøre en forskel.

 

Solkrogen, Jammerbugt Kommune

7_solkrogen_klim_foto

Solkrogen er et af de steder i landet, der modtager de allermest belastede, psykiatriske borgere. Institutionen har ni pladser og omkring 40 ansatte – heraf en sygeplejerske, Trine Kornum.

Arbejdet kræver meget tålmodighed og indsigt i den enkelte borger. Ofte kan det tage mange timer at motivere borgerne til helt simple ting som at få skiftet en forbinding eller flytte deres vasketøjskurv.

7_solkrogen_2

Patienterne er ofte udadreagerende, kaster med tingene og rykker ting ned fra væggene. Alligevel er der et utroligt engagement i opgaverne og Trine oplever en stor positiv tilgang til arbejdet med tværfaglighed i personalegruppen, der især består af pædagoger.

Opvågningen, Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn

8_opvaagningen_rhn

På opvågningen i Frederikshavn tog Karen Møller, Karin Damsgaard og Anne Øland imod.

I Frederikshavn er der tale om elektiv kirurgi, så sygeplejerskerne nyder vagtplanen, hvor der er fri hver weekend. Til gengæld bliver de presset af, at der ikke er vikardækning ved sygdom og ferie. Desværre får de ofte ændret i vagtplanen. De fortalte også Helle Kjærager Kanstrup og Laila Mikkelsen, at de godt kunne ønske mere efteruddannelse - gerne en specialuddannelse for opvågningssygeplejersker.

 

Ældremedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital

9_aeldremedicinsk1

Sygeplejerske Farhiyo Egal er som nyansat glad for den gode introduktion og det gode kollegaskab, hun oplever på afdelingen. De første fire måneder er hun eksempelvis fritaget nattevagter.

Det er en travl afdeling med meget koordinering med fysioterapeuter, ergoterapeuter og primær sektor, da de arbejder rehabiliterende med, hvordan de får de ældre godt hjem.

De er begyndt med involverende stuegang, hvilket giver en stor tilfredshed, fordi de forskellige parter bliver samlet omkring patienten. Der er også tæt samarbejde med de pårørende.

Udfordringen ved arbejdet er koordineringen med primær sektor og sektorovergangene.

Christina Hay Lund og Maria Gade Madsen fik også hilst på Line Bang Jensen, Ida Møller Christensen, Anja Sørensen, Helle B., Hanne Mou Nielsen og Charlotte Vegeberg.

 

Kristianslyst, Thisted Kommune

10_kristianslyst

På Kristianslyst Ældrecenter står sygeplejerskerne for de specielle sygeplejerskeopgaver, mens andre faggrupper i et godt samarbejde tager sig af den personlige pleje. Ældrecentret rummer også Thisted Kommunes fire akutpladser, og sygeplejerskerne kontaktes ofte af såvel hjemmesygeplejersker som praktiserende læger for at være med til at tage stilling til eventuel indlæggelse.

Især det faktum, at der stadig er plads til sygepleje, er en stor tilfredsstillelse for Mie Landbo, selv om der til tider er for kort tid til den enkelte borger i hverdagen.

Mie og kollegerne vil gerne have flere opgaver og kompetencer gennem for eksempel uddannelse som APN-sygeplejerske. Det kræver dog, at der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til at bruge de nye kompetencer efterfølgende.

Sammen med Ingrid Madsen understreger Mie, at det er vigtigt, at Thisted ikke bliver glemt – hverken af sundhedssystemet eller af Dansk Sygeplejeråd. Der er altid plads til flere arrangementer, sagde de til Jytte Wester, Gert Mosbæk og Elin Aggerholm.

 

Helhedsfunktionen, Hjørring Kommune

11_helhedsfunktionen

På Helhedstilbuddet i Hjørring afdækker sygeplejersker sammen med blandt andet psykologer og ergoterapeuter borgernes ressourcer. Det gør de for at være med til at give dem et bedre liv – herunder en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Det handler om ting som livsstil, smerter, misbrug og psykiske sygdomme.

For Mette Pallisgaard Hedelund, Lene Jensen, Gitte Monrad, Sanela Jusic og Kristina Melchiorsen er noget af det bedste ved arbejdet, når de kan hjælpe borgerne med deres rettigheder og muligheder i både sundhedssystemet og resten af det offentlige system. Her slås de med, at mange af borgernes praktiserende læger ikke kender helhedstilbuddet. Så flere borgere kan potentielt få gavn af det gode tilbud..

 

Aleris-Hamlet

12_aleris-hamlet_1

De ti sygeplejersker på privathospitalet Aleris-Hamlet i Aalborg nyder det meget afvekslende arbejde. Her er ingen portører – sygeplejerskerne henter og bringer selv patienterne til og fra operation. Da Christina Hay Lund og Maria Gade Madsen er på besøg, møder de sygeplejerske Lisbeth Brynildsen med en skruetrækker i hånden – hun var i gang med at installere nyt udstyr.

12_aleris-hamlet_3

Sygehuset har de senere år udvidet antallet og bredden i tilbuddene voldsomt. I dag får patienterne udført både ortopædkirurgi, reumatologi, kardiologi, urologi, øjenoperationer og meget andet.

Plastikkirurgi og andre skønhedsbehandlinger udgør også en stor del af omsætningen.

Helle Gaarn har været på sygehuset i 11 år som anæstesisygeplejerske og nyder den forholdsvis lille arbejdsplads, hvor man har stort ansvar. Hun fremhæver de gode arbejdstider – altid fri i weekenden og kun sjældent nattevagter. Vagtplanen er dog udfordret af, at de private forsikringsselskaber lover kunderne, at de kan blive behandlet inden for ti dage, hvorfor der ofte ændres i den kommende uges vagtplan, når operationsplanerne lægges om onsdagen.

- Jeg har et supergodt arbejdsliv. For eksempel er det meget tilfredsstillende, at medicin er mit domæne, fortalte Helle Gaarn.

 

Regionsklinik Øster Jølby

13_oester_joelby_1

Lægepraksis i Øster Jølby på Mors er en regionsklinik for 6.000 af øens beboere. Da der kun er en enkelt fast læge og en del lægevikarer tilknyttet, har de seks sygeplejersker et usædvanligt stort ansvar og en meget varieret hverdag. Faktisk er klinikken i det daglige også ledet af en sygeplejerske.

Sygeplejerskerne har en del selvstændige konsultationer, og stort set alle patienter kommer forbi sygeplejerskerne, inden de eventuelt kommer i kontakt med en læge.

13_oester_joelby_2

På grund af den sparsomme lægedækning er det ofte sygeplejerskerne, der har det bedste kendskab til patienterne.

Det helt store ønske er at få flere læger fast tilknyttet. I stedet har klinikken heldigvis et godt samarbejde med den anden regionsklinik på Mors – de hjælper hinanden og koordinerer for eksempel åbningstider.

 

Hedebo, Brønderslev Kommune

14_hedebo_5

Hedebo Socialpsykiatriske Boform i Brønderslev har fire afdelinger med hver ni små lejligheder til borgere fra 17 år og opefter med blandt andet personlighedsforstyrrelser, skizofreni, angst og spiseforstyrrelser.

Mange beboere har et stort behov for pleje og behandling, som de otte ansatte sygeplejersker kæmper for at nå at udføre – især fordi der ikke er sygeplejersker på vagt døgnet rundt og i øvrigt ofte kun er én sygeplejerske på hele bostedet. Dertil kommer, at det er svært at rekruttere personale, så man i stedet bruger mange løse vikarer. De er ofte kun knyttet til stedet i kort tid, så der skal jævnligt læres nye vikarer op.

Heldigvis gav Malene Sørensen og Bolette Brix Stange under besøget udtryk for at være meget engagerede i socialpsykiatrien og glade for den forskel, de ofte kan gøre for beboerne. ”Yes, vi gjorde det her,” som Malene sagde.

14_hedebo_7

Men Helle Kjærager Kanstrup og Louise Malinovski fik klart indtryk af, at flere fastansatte sygeplejersker ville kunne gøre en stor, positiv forskel.

 

Forskningens Hus, Kardiologisk forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital

15_kardiologisk_forskningsenhed1

Projektsygeplejerskerne i Forskningens Hus, der er tilknyttet Kardiologisk forskningsenhed, er ansat på forskellig vis. Enkelte har delestillinger, hvor de halvdelen af tiden arbejder på en sygehusafdeling og resten af tiden er projektsygeplejerske. Andre er projektsygeplejerske på fuld tid, hvor de bl.a. hjælper med, at kliniske studier kan gennemføres, koordinerer, indtaster data og følger op på patienter.

Da Christina Hay Lund og Maria Gade Madsen kom på besøg, mødte de bl.a. sygeplejerskerne Karen Andersen, Maria Søttrup, Mette Storgaard, Mette Grønkjær, Susanne Winther og Lotte Kobbelgaard.

Sygeplejerskerne sætter stor pris på fleksibiliteten i deres arbejde, hvor de selv er med til at planlægge deres dag. Besøget bød også på en snak om løn.

 

FAM, Regionshospital Nordjylland i Hjørring

16_fam_hjoerring

På FAM i Hjørring kunne Anne Marie Kronborg fortælle om en hektisk hverdag med korte, komplekse patientkontakter. Alle sygeplejersker har akutuddannelsen, men i øvrigt er udviklingen på afdelingen på vågeblus. Arbejdsglæden ligger i specialet og de gode kolleger. Hun er bekymret for de vekslende arbejdstider med hele 11 forskellige mødetidspunkter på et døgn – især nattevagterne er hårde, fordi der sjældent er tid til at hvile.

Hun kunne godt ønske sig, at sygeplejersker og sundhedsvæsnet var mere synligt i valgkampen. Der er brug for fokus på, at løn og vilkår er medvirkende til, at der er mangel på sygeplejersker, sagde hun til Helle Kjærager Kanstrup.

 

Hjerte-lunge-afdeling T, Aalborg Universitetshospital

17_hjerte-lunge-afd_t1

Det er store patientkategorier, sygeplejerskerne på Hjerte-lungeafdeling T hjælper. Her er bl.a. lungepatienter, patienter med traumer på ribbenene og stabile bypass-patienter.

Arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske Dorthe Kirstine Jensen har arbejdet ti år på afdelingen og tog godt imod Christine Hay Lund og Maria Gade Madsen. Helle Jensen og Birgitte Sørensen fra afdelingen kom også og hilste på.

Arbejdsmiljørepræsentanten fremhævede de meget forskellige patientkategorier som noget af det bedste ved sit arbejde. Men der er høj kompleksitet, og desværre oplever hun, at det er ’økonomien der styrer butikken’, og at der mangler tid til faglighed og kompetenceudvikling.

Afdelingen er i gang med at prøve nye initiativer - eksempelvis 10-15 minutters timeout, hvor de kan sparre med hinanden på et fast tidspunkt i løbet af dagen.

 

AH-anæstesi, Aalborg Universitetshospital

18_anaestesi_syd

Hos Anæstesien på Aalborg Universitetshospital er de ansatte gode til at hjælpe hinanden på tværs af faggrupper og specialer. Til gengæld bliver arbejdet besværliggjort af, at afdelingerne fysisk ligger spredt på sygehuset. Det betyder, at man kan komme til at vente på hinanden, og så ligger afdelingen stille.

Stinne Juul Jensen, afsnitsledende sygeplejerske, fortalte om sygeplejerskerne arbejde med at bedøve patienter til operation i de forskellige specialer. Hun udtrykker et ønske om, at hun og kollegerne (blandt dem Lisbeth Bimler på billedet) kunne få hjælp, når telefonerne kimer.

Sygeplejerskerne i afdelingen ønsker også højere tillæg for det ansvarsfulde arbejde.

Afdelingen havde besøg af Helle Kjærager Kanstrup og Lene Lange.

 

Akutpladserne, Aalborg Kommune

19_aflastningen_aalborg

De ansatte på akuttilbuddet i Aalborg Kommune er både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. De er udfordret af at skulle køre ud i alle hjørner af den store kommune -  specielt om natten, hvor de kun er få på arbejde. En anden udfordring er, at kommunen og regionen ikke bruger de samme it-systemer. Til gengæld har de ansatte ifølge Veronica Krohg stor indflydelse på vagtplanen, gode kolleger og et stort tværfagligt ansvar.

- Her er travlt, men ingen stress som da jeg var på sygehuset, fortalte Veronica Krohg til Helle Kjærager Kanstrup og Lene Lange.

 

Apopleksi-afdeling, Aalborg Universitetshospital

20_apopleksi2

Sygeplejerske Mads Welander fortalte om et godt arbejdsmiljø, god ledelse, fællesskab og godt samarbejde med lægerne, da han fik besøg på sin nattevagt.

Om natten er fire på vagt, hvoraf to af dem er i trombolysevagt og bliver kaldt ned for at tage imod, hvis en trombolysepatient kommer ind. Meget af arbejdet på afdelingen består i at observere patienterne.

Mads Welander synes, at det bedste ved arbejdet er, at man hele tiden har mulighed for at udvikle sig. Medarbejderne får brush up-kurser og en gang om året trækkes der lod om, hvem der får lov at komme på en international konference.

Han fortalte Christina Hay Lund og Maria Gade Madsen, at arbejdet generelt er spændende, men svært.

Heidi Villadsen, Marie Nørgaard, Anja Borgardal, Randi Sams kom også og hilste på.