Fælles opfordring: Tal med medarbejderne

På initiativ af 1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund er de forskellige faggrupper på de nordjyske sygehuse gået sammen om et debatindlæg. Her opfordrer de i samlet flok regionsrådet: Tal med medarbejderne - det er os, der er sundhedsvæsnet.

Oprettet: 17.01.2020
De forskellige faggrupper står fortsat sammen

Det fælles debatindlæg blev bragt i Nordjyske fredag den 17. januar:

Tal med medarbejderne

Hvad gør du, hvis du har brug for et råd eller viden, som ligger uden for dit eget område? De fleste vil nok sige: Spørger dem, der kender noget til det og har forstand på det.

Hvis man vil have et velfungerende sundhedsvæsen i Nordjylland, er det derfor oplagt at spørge og lytte til dem, der arbejder på og kender de nordjyske sygehuse. Det er læger, jordemødre, portører, lægesekretærer, sygeplejersker, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, diætister, socialrådgivere, ergoterapeuter, radiografer, rengøringspersonale, psykologer og mange flere – tilsammen ER vi sundhedsvæsenet.

Flere ansatte og organisationer udtrykte i slutningen af 2019 store bekymringer over Regionsrådets beslutning om store besparelser, der medfører færre ansatte på regionens sygehuse. Færre til at løse det stigende antal opgaver, der i forvejen er for få til at løse i dag. Færre til at give den kvalitet og patientsikkerhed, som patienterne har krav på. Aktuelt er der overbelægning på sygehusene – og nu skal flere sengepladser spares væk. Det betyder, at der hverken er sengeplads eller personale til alle, der skal indlægges.

Vi vil derfor gerne igen søge den dialog, som skal sikre det bedste nordjyske sundhedsvæsen.

Regionsrådets politikere siger, at de er blevet garanteret af hospitalsledelserne, at besparelserne ikke vil gå ud over patientsikkerheden. Så sikre er vi dog ikke. Besparelser har konsekvenser, hvilket flere har advaret om:

- Psykologerne er bekymrede for, at der fremover kun vil være to psykologer tilbage til alle børneafdelinger i Nordjylland. Hvordan skal de kunne hjælpe, når familier har det allersværest, f.eks. når et barn får en alvorlig sygdom eller dør?

- Læger i uddannelsesstillinger i anæstesi og intensiv medicin er bekymrede for, at der er fyret speciallæger, som ellers skal medvirke til uddannelse af fremtidige kollegaer. I forvejen har Aalborg Universitetshospital allerede det laveste antal speciallæger i forhold til læger i hoveduddannelsesstillinger i hele landet.

- Tillidsrepræsentanter for sygeplejersker og radiografer på alle regionens sygehuse er bekymrede for endnu engang at skulle sige farvel til kompetente kollegaer fra afdelinger, når det i forvejen alt for høje arbejdspres flere steder får sygeplejersker til at søge væk.

Bekymringerne er ikke kun forbeholdt dem, som har skrevet breve til politikerne. Det er bekymringer, der deles bredt af de ansatte. Vi er bekymrede for udviklingen på de nordjyske sygehuse, for faglighed, for patientsikkerhed og for arbejdsglæden.

Det er ikke kun som medarbejdere, men også som borgere, at velfungerende sygehuse er i vores interesse. Vi er også selv brugere af sundhedsvæsenet – ligesom vores børn, forældre og venner er det. Og når vi går på arbejde, er det altid med et ønske om at gøre det bedst muligt for patienterne.

Politikerne og ledelsen har mange flotte visioner for fremtidens sundhedsvæsen, men med den nuværende handling, bliver det kun herved.

Tal med jeres ansatte, og stol på os. Vi ønsker også et sundt og sikkert sundhedsvæsen med kvalificerede medarbejdere, og vi vil gerne indgå i en dialog om, hvordan vi bedst får det.

 

På vegne af

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland, Christina Windau Hay Lund

Yngre Læger i Region Nordjylland, Ole Møller Hansen

Det regionale overlægeråd i Region Nordjylland, Helle Laugesen

FOA Nordjylland, Kristian Gaardsøe

HK Kommunal Nordjylland, Katharina Hauge Antonsen

Jordemoderforeningen i Nordjylland, Line Hundebøl Nielsen

Danske Bioanalytikere Nordjylland, Merete Kjeldgaard

Kost- og Ernæringsforbundet Nordjylland, Marian Aagaard

Danske Fysioterapeuter Region Nordjylland, Gitte Nørgaard

Dansk Psykolog Forening, Region Nordjylland, TR Gry Jungberg Møller Madsen

Dansk Socialrådgiverforening Region Nord, Trine Quist

3F Aalborg, Lene Krabbe Dahl

Ergoterapeutforeningen Region Midt-Nord, Lisbeth Krabbe Nielsen

Radiograf Rådet Region Nordjylland, Susanne Kornbeck Thomsen

Socialpædagogerne Nordjylland, Peter Kristensen