Fælles vej og sprog om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere undervises sammen i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Det styrker indsatsen på arbejdspladserne.

Oprettet: 16.05.2023
Carsten Lorenzen

Det psykiske arbejdsmiljø har været svært at forholde sig til. Først med bekendtgørelsen fra 2020 er der kommet samling på de regler, der egentlig har været gældende hele tiden, men har været svære at finde rundt i.

- Vi har altid arbejdet med det, når vi har lavet trivselsmålinger, men det har været svært, når vi ikke rigtig har haft redskaberne, fortæller Linda Toftum Madsen, der er arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) på øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital.

Hun er til arbejdsmiljødag i Kreds Nordjylland sammen med den såkaldte TRIO-samarbejde, der består af AMiR, tillidsrepræsentant (TR) og leder. Netop den trio, der gennem MED-udvalget har ansvaret for indsatsen for bedre arbejdsmiljø og samarbejde på den enkelte arbejdsplads.

På øjenafdelingen består trioen ud over Linda af TR Ninna Ingeborg Christiansen og chefsygeplejeske Karen Marie Poulsen. Sammen hører de på dagens temadag Thomas Weyse, der er tidligere tilsynsførende i Arbejdstilsynet og nu gennem mange år har undervist i arbejdsmiljø, fortælle om de regler og love, der ligger til grund for indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø – især bekendtgørelsen fra 2020.

En driftsopgave

En af Thomas Weyses hovedpointer er, at arbejdsmiljøet er en driftsopgave. Det er ikke et særligt ansvars- og indsatsområde, der skal tages stilling til ved særlige lejligheder. Det skal altid være en del af det daglige arbejde.

- Her er bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø et vanvittigt godt redskab, der er skrevet i et helt nyt og meget konkret sprog, som Thomas Weyse fortalte på arbejdsmiljødagen den 15. maj.

Han understregede også, at man i samarbejdet er ligeværdige parter, for det slår loven fast. Arbejdsgivere, ledere og ansatte har ret til at blive hørt på lige fod.

Det vandt genklang i TRIO’en fra øjenafdelingen.

- Vi er kommet for at holde gryden i kog. Det er specielt, at vi kan arbejde en hel dag sammen om det psykiske arbejdsmiljø, siger afdelingssygeplejerske Karen Marie Poulsen.

Tidspres og uklare krav

På temadagen lagde Thomas Weyse stor vægt på de to områder i bekendtgørelsen, der hedder: Stor arbejdsmængde og tidspres samt Uklare krav og modstridende krav i arbejde. Arbejdstilsynet har udarbejdet meget konkrete vejledninger på disse to områder, hvilket gør det lettere at arbejde forebyggende og leve op til lovgivningen.

Noget af det vigtigste er netop de forebyggende indsatser. Man kan aldrig undgå problemer med arbejdsmiljøet, men man kan minimere risikoen ved at arbejde bevidst med især de ni forebyggende principper, der egentlig kommer fra EU, men også er implementeret i den danske lovgivning. De er samlet i tre grupper:

  • Fjern og begræns det farlige
  • Tilpas arbejdet
  • Personfokus (kollektiv beskyttelse og hensigtsmæssig instruktion)

Føler sig mere sikker

Systematikken er også noget af det, der kan være med til at gøre øjenafdelingen til en endnu bedre arbejdsplads.

- Vi har gjort meget ubevidst, men nu får vi sat ord på. Det gør, at man føler sig mere sikker, siger TR Ninna Ingeborg Christiansen.

I alt deltog næsten 50 i dagen – omkring 20 AMiR, 20 TR og ti ledere.

- Vi får også en del idéer og redskaber med fra de andre arbejdspladser, siger AMiR Linda Toftum Madsen.

 

Se billeder på Facebook:

https://www.facebook.com/DSRKredsNordjylland/posts/804861814361363

 

 

Bekendtgørelsen:

Du finder bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø her:

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/psykisk-arbejdsmiljoe-1406/

 

AMiR Linda Toftum Madsen (tv), chefsygeplejeske Karen Marie Poulsen (midten) og TR Ninna Ingeborg Christiansen (th) fra øjenafdelingen på AaUH
AMiR Linda Toftum Madsen (tv), chefsygeplejeske Karen Marie Poulsen (midten) og TR Ninna Ingeborg Christiansen (th) fra øjenafdelingen på AaUH