Fald i antal nordjyske sygeplejestuderende er stærkt bekymrende

Et stort antal tomme studiepladser på de nordjyske sygeplejerskeuddannelser vækker bekymring for fremtidens nordjyske sygehusvæsen. Umiddelbart er der optaget 20% færre i år end sidste år – og hele 108 ud af 419 pladser står tomme.

Oprettet: 28.07.2022
Carsten Lorenzen

- Vi har et fantastisk fag og en fantastisk uddannelse. Og de, der har søgt ind, kan se frem til et arbejdsliv med mange spændende udfordringer og muligheder. Men de lave optagelsestal betyder, at vi risikerer at lande i en negativ spiral, siger kredsnæstforkvinde Bodil Laustsen.

Hun frygter, at færre nyuddannede sygeplejersker betyder et endnu mere presset fag, som igen kan få færre til at søge de kommende år.

- Vi er nødt til at snakke om løn- og arbejdsvilkår. Vi har i mange år – og senest under strejken for et år siden – gjort opmærksom på, at sygeplejerskerne halter bagud lønmæssigt, og at arbejdsforholdene er for pressede. Vi har søgt dialog med de politikere, der har ansvaret, men er ikke blevet hørt, påpeger Bodil Laustsen.

Værre i Nordjylland

Faldet i antal optagne er større i Nordjylland end i landet som helhed. Det skaber yderligere bekymring.

- Det kan ikke undgå at ramme patienterne. Nordjyderne har samme ret til et velfungerende sundhedsvæsen og behandlingsmuligheder som indbyggerne i resten af landet. Hvis vi ikke får rettet op på både optaget af studerende og den generelle situation på både sygehuse, i kommuner og i almen praksis, risikerer Nordjylland af ende som et sundhedsmæssigt udkantsområde. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, siger Bodil Laustsen.

Der er sygeplejerskeuddannelser under UCN i Aalborg, Hjørring og Thisted. Septemberholdet i Aalborg er det eneste, der med 118 studerende er fyldt op. I Hjørring er 13 ud af 74 pladser tomme – i Thisted er det syv ud af 36. Endnu værre ser det ud for de hold, der har studiestart i februar 2023 – der er kun optaget 17 studerende i Hjørring, hvor der er plads til 73. I Aalborg er 32 af de 118 februarpladser ledige. Der er ikke februarhold i Thisted.

Samlet er der 419 pladser – kun 311 er besat. Sidste år blev i alt 391 optaget – det er et fald på 20%. Faldet i antallet af ansøgere med en nordjysk sygeplejerskeuddannelse som 1. prioritet er endnu større, nemlig 36%. Forhåbentlig bliver flere af pladserne besat af studerende, der er blevet afvist fra andre uddannelser eller skoler andre steder i landet.

Økonomisk løft

- Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen vil indbyde de faglige organisationer til en drøftelse af, hvordan vi får vendt udviklingen. Og tak for det. Men vi er også lokalt i Nordjylland nødt til at have en dialog med politikerne, for det her er helt uholdbart - ikke mindst i Nordjylland, siger Bodil Laustsen.

Problemerne kan dog ikke løses lokalt, for der skal et økonomisk løft af hele sundhedsvæsnet til.

- Lønstrukturkomitéen vil forhåbentlig pege på, at der er brug for et lønløft til sygeplejerskerne. Samtidig må Folketinget finde penge på Finansloven, og især områder uden for København og Aarhus har ekstra brug for hjælp, hvis vi skal have et sundhedsvæsen i balance, påpeger Bodil Laustsen.