Fantastisk generalforsamling og debat om midlertidige puljer

Den nordjyske kredsbestyrelse så på sit seneste møde tilbage på en velafviklet generalforsamling med rekorddeltagelse – og frem mod en vinter, hvor politikerne endnu en gang lægger op til at spise sygeplejerskerne af med midlertidige puljer til udvalgte grupper

Oprettet: 14.11.2022
Carsten Lorenzen

Der var stor ros til generalforsamlingen i Kreds Nordjylland, der blev holdt den 31. oktober i Aalborg Kongres & Kultur Center, da der 9. november var møde i kredsbestyrelsen. Med 370 tilmeldte var det den største generalforsamling nogensinde.

- Det var en fantastisk generalforsamling

- Noget af den bedste forplejning nogensinde

- Folk gik derfra og sagde til hinanden, at det helt sikkert havde været værd at tage til

- Rigtig god beretning, der hang sammen med billederne på storskærmen

- Jeg elskede de revolutionære i Emma Holtens oplæg om feministisk økonomi

Der var helt generel meget store roser fra KB-medlemmerne, da generalforsamlingen blev evalueret. Der kom dog også flere gode råd til den næste generalforsamling i 2024 – blandt andet om mere tid til drøftelse af de forskellige indslag på generalforsamlingen. Og der var et ønske om et menukort til middagen.

Men alt i alt stor begejstring – i øvrigt også på både sociale medier og i mails og beskeder til både kredsens politiske ledelse, mange tillidsrepræsentanter og medlemmerne af kredsbestyrelsen.

Løft af grundlønnen eller midlertidige puljer

Kredsbestyrelsen diskuterede også den politiske situation efter folketingsvalget. Mange partier har haft fokus på sundhedsområdet. Desværre har udgangspunktet mest været lange ventelister – ikke spørgsmålet om ligeløn. Mange af løsningsforslagene har handlet om puljer og midlertidige løsninger – eller noget, vi først ser effekten af om mange år. Uanset om det er forslag om akutpakker eller belønning for at gå på fuld tid i en periode.

- Der var mange bud, men vi vil jo bare have et tillæg til grundlønnen, der kan være med til at sikre både fastholdelse og rekruttering. Vores spor er ligeløn og grundløn. Men hvad siger vi, når vi inden længe risikere at blive præsenteret for endnu en vinterpakke, spurgte kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund.

Hele vejen rundt var der enighed om, at akut- og vinterpakker skaber en del problemer. Helt overordnet er der slet ikke tænkt på primærsektor, selv om det er kommunerne og den nære sygepleje, der i høj grad skal aflaste sygehusene, når antallet af ældre og kronikere stiger.

- Vi har allerede stigende rekrutteringsproblemer og bruger flere vikarer i kommunerne. Jeg kan godt frygte, at det bliver for attraktivt for mine kolleger at søge ind på sygehusene, hvis det kun er der, man får et løft, påpegede Lene Odgaard fra hjemmesygeplejen i Aalborg Kommune.

Også internt i det regionale sygehusvæsen skaber de mange puljer og midlertidige tillæg, vi har set de seneste år, problemer. For hvorfor skal nogle have, men ikke andre? Politikerne bør også kigge på sammenhænge mellem opgaver, afdelinger og forskellige dele af sundhedsvæsenet. Øget aktivitet et sted, skaber opgaver og pres andre steder, som der skal tages højde for.

- Men vi kan jo ikke sige nej til puljerne, for så står andre faggrupper klar til at tage imod pengene. Og hvilke politikere vil komme med penge til grundløn, hvis vi siger nej til en akutpakke. Det er bestemt ikke let, som flere af KB-medlemmerne gav udtryk for.

Konklusionen blev, at vi ikke kan afvise puljer, men skal forsøge at få dem bredt ud til så mange som muligt – og så fortsætte argumentationen for, at kun ligeløn og et solidt lønløft til alle kan skabe den positive spiral i forhold til rekruttering og fastholdelse, som både sygeplejersker o