Første del af aftale i forbindelse med covid-beredskab på plads

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland er blevet enig med Region Nordjylland om første del af en samlet aftale for sygeplejersker i coronaberedskab.

Oprettet: 18.12.2020

Bedre honorering for at stå i coronaberedskab, bedre honorering for at skifte mellem sin stamafdeling og en pandemiafdeling, og en understregning af at arbejdstidsaftalen stadig er gældende. Det er nogle af de forbedringer, der er med i den netop indgåede delaftale med regionen.

- Vi har lyttet meget til, hvad sygeplejerskerne har oplevet af problemer med den gamle beredskabsaftale. Blandt andet har mange sygeplejersker oplevet at få ændret vagter og fridage med meget kort varsel. Derfor er der understreget i den nye aftale, at der i videst muligt omfang skal laves så få ændringer i medarbejderens kendte tjenesteplan som muligt. Det er også præciseret, at arbejdstidsaftalen stadig er gældende, så det honoreres, hver gang der bliver ændret i ens vagtplan med kort varsel, siger kredsformand Jytte Wester.

Aftalen blev underskrevet onsdag den 16. december og er den første af en række aftaler om det regionale coronaberedskab.

Øvrige delaftaler på vej

- Vi er i fuld gang med at forhandle de øvrige delaftaler, som vi håber, falder på plads de kommende dage, så vi har en samlet beredskabsaftale, inden den gamle udløber ved årsskiftet, siger Jytte Wester.

Du kan læse første del af aftalen her:  regional_aftale_om_beredskab_rn_december2020_-_underskrevet.pdf

Frivillighed og dialog

- Efter et turbulent år har det været yderst vigtigt for os, at det fremtidige beredskab, foruden honorering, hviler på frivillighed, dialog, tryghed og respekt, og at den enkelte sygeplejerske kender sin rolle og sine arbejdstider så godt, det overhovedet er muligt. Ledelsen skal tale med de sygeplejersker, der skifter afdeling, og tage individuelle hensyn – sygeplejersker er ikke ens, pointerer Jytte Wester og fortsætter:

- Perioden med Covid-19 har været en hård omgang for en del af vores medlemmer, og jeg forventer, at den nye aftale samlet set vil være en forbedring.

De øvrige tillægsaftaler vil blive offentliggjort her på kredsens hjemmeside, når de er indgået.