Fokus på fuldtid i kommunerne

Aalborg, Frederikshavn og Thisted er blandt de 26 kommuner, som skal være frontløbere i et projekt om fuldtidsansættelser.

Oprettet: 22.09.2020
Et af tiltagene i projektet er, at kommunerne som udgangspunkt skal slå stillinger op på fuld tid.

KL (Kommunernes Landsforening) og Forhandlingsfællesskabet (som DSR er med i) er gået sammen om et fælles projekt, der skal gøre fuldtidsansættelser til det normale udgangspunkt i kommunerne – med deltid som en mulighed. I dag er der flere steder en kultur for det modsatte.

- Selvfølgelig skal det være muligt at arbejde deltid, men det skal være et aktivt valg fra den ansattes side, siger kredsnæstformand Helle Kjærager Kanstrup.

I dag er det kun fire ud af ti sygeplejersker, der arbejder på fuld tid i kommunerne – nogle selvvalgt, men andre fordi de kun fik tilbudt deltid, eller fordi arbejdstempoet er så højt, at de ikke kan holde til det 37 timer om ugen.

- Det er indlysende, at arbejdsgiverne skal sørge for et ordentligt arbejdsmiljø, for at sygeplejersker har lyst til – og kan holde til – at arbejde fuld tid, understreger Helle Kjærager Kanstrup.

Lavere løn = lavere pension

- Vi har hørt fra flere hjemmesygeplejersker, at de får udleveret vagtplaner, hvor det ikke er muligt at holde pauser i løbet af deres vagt. Det skriger til himlen, at det er der selvfølgelig ingen mennesker, der kan holde til – og i nogle tilfælde begynder sygeplejerskerne selv at regulere deres arbejde ved at gå ned i tid, fortæller 1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund og fortsætter:

- Men så bliver det sygeplejerskerne, der betaler prisen i form af lavere løn og dermed også lavere pension. Det er ikke i orden – arbejdspresset må aldrig være så stort, at man som almindelig sygeplejerske ikke kan holde til fuldtidsarbejde.

Frivillighed og medindflydelse

I det fælles målsætningspapir for projektet bliver der bl.a. lagt vægt på, at der ikke er nogen hurtige løsninger – det bliver en langstrakt indsats. Deltid bliver ikke afskaffet – fuldtid er frivilligt. Og så kræver arbejdet styrket dialog mellem direktører, ledere, TR og medarbejdere.

- Da vi i Dansk Sygeplejeråd sidste år spurgte vores medlemmer, hvad der kunne få dem til at gå op i tid, lød svaret: Højere løn, bedre arbejdsvilkår og lavere vagtbyrde (dvs. f.eks. færre weekend- og nattevagter). De tre gulerødder nævner vi over for politikerne, når de gerne vil have sygeplejerskerne til at arbejde flere timer, siger Helle Kjærager Kanstrup.

- Og så gør både vi og fællestillidsrepræsentanterne arbejdsgiverne opmærksomme på, hvor vigtigt det er at give den enkelte sygeplejerske indflydelse på, hvor vagterne bliver lagt. Privatliv og arbejdsliv skal kunne hænge sammen – også på fuld tid, understreger Christina Windau Hay Lund.

Følg projektet

Arbejdet i Aalborg, Frederikshavn, Thisted og de andre 23 frontløber-kommuner går først for alvor i gang nu. Et af tiltagene er, at kommunerne som udgangspunkt skal slå stillinger op på fuld tid.

Du kan læse mere og følge projektet på hjemmesiden www.fuldtid.dk