Fokus på kerneopgaven med til at redde O1

Tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant, kreds og leder har i et stærkt samarbejde været med til at bringe ortopædkirurgisk O1 i Aalborg på rette vej.

Oprettet: 23.06.2022
Carsten Lorenzen

Tekst og foto: Carsten Lorenzen. Bragt i DSR Nord juni 2022. Læs hele bladet her.

 

I efteråret 2021 holdt ansatte og ledelse på O1 på Aalborg Universitetshospital krisemøde. Kunne afdelingen overhovedet reddes?

- Folk sagde, at nu kunne de ikke mere. Der var næsten intet personale tilbage – vi var kun syv-otte sygeplejersker. Før corona var vi 23, fortæller tillidsrepræsentant Laura Skall.

Der skulle ske noget drastisk. Det stod ikke mindst klart for afsnitsledende sygeplejerske Rikke Søby Laursen.

- Folk var mættede og ville bare noget andet. Mange var usikre på, om de overhovedet kunne se sig selv i denne branche. Tanken om, at man kunne stå ene sygeplejerske i vagt med 19 senge, gjorde især de nyuddannede utrygge, siger Rikke Søby Laursen.

Afdelingen havde i perioder både egne covid-patienter og afgivet nogle kolleger til covid-afsnit. Derudover har de fleste kolleger selv været ramt. Strejken i sommeren 2021 pressede afdelingen, fordi patienterne ikke kunne udskrives til især Aalborg Kommune, og der var næsten konstant overbelægning.

- Samtidig oplevede sygehuset et generelt øget patientpres, hvor vi skulle hjælpe hinanden på kapacitetskonferencerne, fortæller Rikke Søby Laursen.

Det at have patienter i lånesenge uden for det ortopædkirurgiske speciale belastede.

- Det skabte utryghed, at vi ikke anede, hvad der kom ind. Især for de nyuddannede, der også var nye i eget speciale, forklarer Laura Skall.

Sygeplejerskerne oplevede, at det var svært at bevare deres faglighed. Det sled ikke at føle, at man leverede et tilfredsstillende arbejde. Folk søgte væk, og der opstod også dårlig stemning mellem faggrupperne. Der var brug for en helt ny kurs.

Lang indsatsliste

På møder med både klinikledelse og sygeplejefaglig direktør Lisbeth Lagoni blev mulige indsatser vendt, og i samarbejde med både fællestillidsrepræsentant og Kreds Nordjylland blev der udarbejdet en dynamisk liste over ønskede og nødvendige indsatser.

- Vi havde som personalegruppe sat os sammen og diskuteret, hvad vi forventede af ledelsen, og hvad de kunne forvente af os, siger Laura Skall.

Der skulle blandt andet kigges på vagtplanlægningen, skabes større tryghed på tværs af faggrupper og indføres simulationstræning i situationer med dårlige patienter for at styrke trygheden. Og så skulle der øjeblikkeligt gøres noget ved det store arbejdspres.

- Vi fik skabt ro ved i en overgang at have færre sengepladser. Vi lukkede også ned for lånesenge, og vi fik en FEA-aftale, så kollegerne bedre selv kunne finde en balance og hjælpe hinanden, siger Rikke Søby Laursen.

Fokus på vagtplan

I det hele taget har vagtplanlægningen fået øget fokus og større fleksibilitet. Der blev snakket meget om, hvordan de ansatte kunne give hinanden fri.

- FEA-aftalen har hjulpet, så vi ikke hele tiden blev bombarderet fra Facebookgruppen med beskeder om, at der lige manglede en dagvagt i morgen, siger Laura Skall.

Samtidig blev der kigget på vikarerne, fordi mange skiftende vikarer med meget forskellige kompetencer belastede afdelingen.

- Det var et problem, at vi var så afhængige af vikarbureauet. Det gør det ikke lettere at fastholde og rekruttere. Derfor har vi lavet mere stationære aftaler med nogle faste vikarer, der til dels indgår i vagtplanlægningen. Det har hævet kvaliteten, og vi har endda været i stand til at rekruttere nogle af dem til faste stillinger, lyder det fra Rikke Søby Laursen.

Selv om vikarerne får mindre i løn i en fast stilling, så er relationen til kolleger og afdeling, muligheden for at udvikle sig fagligt og det at kende sin arbejdstid vigtigere for nogle. Det at fordybe sig fagligt og relationelt skabte nysgerrighed.

Afdelingen er også blevet bedre til at tage hensyn til den enkelte medarbejder.

- Som leder er jeg blevet bedre til at gradbøje normer og regler. Det gør jo ikke nødvendigvis noget, at du møder en halv time senere, så du kan nå at aflevere dine børn. Det åbner for noget godt og giver en større fleksibilitet generelt, siger Rikke Søby Laursen.

Ved siden af hende nikker tillidsrepræsentanten ivrigt.

- Så er kollegerne også villige til at give noget igen og blive en time ekstra en anden dag. Det fremmer et godt arbejdsmiljø, påpeger Laura Skall.

Opgaver skubbet

O1 har også diskuteret, hvad der egentlig er kerneopgaven.

- Det står nu mere klart for os, at hvis vi ikke fokuserer på kerneopgaven, bliver det ikke lettere at rekruttere og fastholde. Derfor har vi skubbet opgaver tilbage til og over til andre faggrupper, siger Rikke Søby Laursen.

Der er blevet ansat både fysioterapeut, ergoterapeut, farmakonom og studerende som serviceassistenter.

- Vi skal gøre det, vi er bedst til. For eksempel med en patient, der ikke selv kan spise og drikke. Som sygeplejerske har vi en tendens til at hjælpe patienterne med det – ergoterapeuten lærer patienterne, hvordan de kan gøre det selv, siger Laura Skall.

Det har ikke bare hjulpet på sygeplejerskernes arbejdsmiljø, men også betydet, at nogle patienter kan udskrives tidligere.

- Vi er blevet bedre til at finde ud af, hvordan vi som team kan løse opgaverne. I dag forstår jeg ikke, hvorfor vi ikke har ansat andre faggrupper tidligere i stedet for selv at overtage opgaverne, siger Rikke Søby Laursen og ryster lidt på hovedet.

Flere læger på vagt

Afdelingen har også fået lægerne tættere på.

- Tidligere kunne man i weekenden risikere, at lægerne ikke var til at finde, fordi de opererede. Det skabte stor usikkerhed, siger Laura Skall.

Nu er der en ekstra læge på vagt, og de kan godt selv se fordelen.

- Vi har fået en større intern forståelse. For hvis vi ikke kan skaffe sygeplejersker, kan de heller ikke operere det, de gerne vil, forklarer Rikke Søby Laursen.

Der er også kommet sekretærdækning i weekenden, så sygeplejerskerne har mindre papirarbejde.

Skal tage chancer

Der bliver på mange måder tænkt nye tanker på O1.

- Hvad er vigtigt, at vi gør? Kan vi for eksempel udlicitere vagtplanlægningen til en sekretær? Kan vi lave bedre karriereforløb? Kan vi få forskningen tættere på?, spørger Rikke Søby Laursen.

Efter sommerferien er det planen også at få en tættere relation til det ortopædkirurgiske ambulatorium for fod/ankel. Bredere ansættelsesområder har tidligere skabt usikkerhed blandt sygeplejerskerne, men på O1 ses det som en fordel.

- Vi har aldrig fået så mange ansøgninger, som da vi slog en tværgående stilling op. Lige nu betyder det, at vi kommer til at dække en stilling i ambulatoriet. Men hvis vi så lettere kan få nogle sygeplejersker ansat, er det ikke farligt at bevæge sig andre steder hen, siger Rikke Søby Laursen.

Leder og tillidsrepræsentant har helt tydeligt et godt samarbejde og er glade for, at de fik set hinanden i øjnene og vendt bøtten.

- Vi skal være imødekommende, kigge på udviklingen af den måde, vi arbejder på, og i det hele taget turde tage nogle chancer, lyder det samstemmende.

 

Faktaboks:

Det har O1 gjort:

Fleksibilitet i arbejdstid

Ansat andre faggrupper

Bedre lægedækning i weekend

Lægesekretær i weekend

Ansat studerende i servicestillinger

Mere samarbejde med ambulatorium

Simulationstræning i situationer med dårlige patienter og uddannede instruktører

FEA-aftale

Færre lånesenge

Færre senge i en overgang

Hjælpe hinanden med at holde fri

Aftaler med faste vikarer

Skubbet opgaver over/tilbage til andre faggrupper

Teamansvarlige sygeplejersker

Endnu tættere TRIO-samarbejde

Tættere samarbejde i regionen og på tværs af hospitaler

 

Sygeplejefaglig leder Rikke Søby Laursen  (tv) og tillidsrepræsentant Laura Skall er enige om, at deres gode samarbejde har gjort det lettere at få en redningsplan på plads på O1.

Sygeplejefaglig leder Rikke Søby Laursen  (tv) og tillidsrepræsentant Laura Skall er enige om, at deres gode samarbejde har gjort det lettere at få en redningsplan på plads på O1.

 

- Som leder er jeg blevet bedre til at gradbøje normer og regler. Det gør jo ikke nødvendigvis noget, at du møder en halv time senere, så du kan nå at aflevere dine børn, siger afsnitsledende sygeplejerske Rikke Søby Laursen.

- Som leder er jeg blevet bedre til at gradbøje normer og regler. Det gør jo ikke nødvendigvis noget, at du møder en halv time senere, så du kan nå at aflevere dine børn, siger afsnitsledende sygeplejerske Rikke Søby Laursen.

 

I efteråret var der næsten ikke flere sygeplejersker tilbage på O1 i Aalborg. Fokus på kerneopgaven har været med til at vende udviklingen.

I efteråret var der næsten ikke flere sygeplejersker tilbage på O1 i Aalborg. Fokus på kerneopgaven har været med til at vende udviklingen.