Forbedret nordjysk covid-beredskabsaftale

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland har i de sidste dage af 2020 forhandlet og underskrevet en samlet ny covid-beredskabsaftale med Region Nordjylland. Aftalen giver bl.a. bedre honorering end den nuværende aftale – og indeholder også funktionstillæg og engangstillæg til sygeplejersker.

Oprettet: 22.12.2020

- Efter mange dages forhandlinger har vi nu indgået en samlet beredskabsaftale med Region Nordjylland. Den består af tre delaftaler og omfatter flere sygeplejersker, end de der er i beredskab, fortæller kredsformand Jytte Wester.

To af aftalerne – covid-beredskabsaftalen og aftale om funktionstillæg for fleksibilitet – gælder fra 1. januar 2021 og foreløbigt indtil den 31. august 2021. Aftalen om engangstillæg for fleksibilitet er bagudrettet og gælder for perioden 1. marts 2020 til 31. december 2020.

Ny covid-beredskabsaftale giver bedre honorering

- Covid-beredskabsaftalen giver fra nytår bl.a. bedre honorering end den nuværende aftale for at stå i beredskab. Den giver bedre honorering for at skifte mellem stamafdeling og afdelinger, der er en del af beredskabsplanen, og aftalen understreger, at arbejdstidsaftalen er gældende. Det betyder, at man honoreres efter arbejdstidsaftalens bestemmelser, når der ændres i ens vagtplan, fortæller Jytte Wester og tilføjer:

- Forudsætningen for deltagelse i beredskabet er dialog og frivillighed – både når der skal laves aftaler om at indgå i beredskabet, og når der skal ændres i tjenesteplanen. Der skal tages individuelle hensyn, så sygeplejerskerne kan få deres privatliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Derfor er det understreget i den nye aftale, at der i videst muligt omfang foretages så få ændringer i medarbejderes kendte tjenesteplan som muligt.

Det er også en del af aftalen, at sygeplejersker, der indgår i beredskabet, skal have den nødvendige oplæring, så man er tryg ved sine nye opgaver.

Du kan læse aftalen om covid-beredskab her:  regional_aftale_om_beredskab_rn_december2020_-_underskrevet.pdf

Ekstraordinær fleksibilitet honoreres med funktionstillæg

- En verdensomspændende pandemi kræver til tider fleksibilitet ud over, hvad man normalt kan forvente af medarbejdere i sundhedsvæsnet, og det skal sygeplejersker selvfølgelig honoreres for, siger kredsformanden.

Derfor er der til beredskabsaftalen indgået en tillægsaftale om et funktionstillæg i to niveauer for sygeplejersker, der ”yder en ganske særlig og ekstraordinær indsats og udviser en ganske særlig fleksibilitet i forhold til tilpasninger i arbejdet, udover hvad man normalt kan forvente”.

Aftalen gælder – som covid-beredskabsaftalen – fra årsskiftet og til 31. august 2021.

De to funktionstillæg er på hhv. 8.500 og 17.000 kroner årligt. Det skal aftales mellem ledelse og FTR/kredsen, hvem der bliver omfattet af hvilke funktionstillæg.

Du kan læse aftalen om funktionstillæg for ekstraordinær fleksibilitet i forbindelse med covid-beredskab her:  funktionstillaeg_for_fleksibilitet_i_forbindelse_med_covid-19-beredskabet.pdf

Tillæg for sygeplejerskers indsats i 2020

- Det har været vigtigt for os, at aftalen ikke kun er fremadrettet, men at der også er en honorering til sygeplejersker for den store indsats, de har ydet siden pandemien begyndte. Her er det lykkedes at få regionen til at honorere mange sygeplejersker, som ikke er på en pandemiafdeling, men har arbejdet på en anden afdeling, hvor covid-patienter er blevet behandlet, siger Jytte Wester og fortsætter:

- Sygeplejersker har i hele perioden fra marts og indtil nu ydet en helt ekstraordinær indsats. De har udvist stor fleksibilitet samtidig med, at de har haft et voldsomt arbejdspres. Arbejdsgiverne har med den nye aftale endelig anerkendt den særlige indsats, sygeplejersker har vist i 2020.

Det skal også her aftales mellem ledelse og FTR/kredsen, hvem der omfattes af engangstillægget, som er på 8.000 kroner.

Du kan læse aftalen om det bagudrettede engangstillæg for fleksibilitet i 2020 her:  aftale_om_engangstillaeg_for_fleksibilitet_marts-december_2020.pdf