Gode spørgsmål om FEA-aftale

Spørgelysten var stor, da 70 medlemmer tirsdag aften deltog i virtuelt møde om den nye FEA-aftale med Region Nordjylland

Oprettet: 16.02.2022
Carsten Lorenzen

Fredag i sidste uge skrev Kreds Nordjylland under på en ny aftale om frivilligt ekstraarbejde efter forhandlinger, der har stået på siden kredsen fik en henvendelse fra Region Nordjylland i midten af november 2021. Aftalen er gældende for Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Regionshospital Nordjylland og AMK Vagtcentralen.

- Det har været langvarige, vanskelige, seje og også dilemmafyldte forhandlinger. Vi har diskuteret meget - både med regionen og internt med fællestillidsrepræsentanter og kredsbestyrelsen. For skulle vi overhovedet indgå en ny aftale, fortalte kredsformand Christina Windau Hay Lund som indledning til mødet.

De interne diskussioner efter strejken i sommer har som bekendt handlet om, hvor fleksible sygeplejersker skal og vil være. Om vi slører, hvor presset sundhedsvæsnet er ved at tage overarbejde – og anbefalingen fra Dansk Sygeplejeråd har været, at alle overvejer, hvad deres fritid er værd og hvordan de vil bruge den.

- Det er lykkedes at skabe stor opmærksomhed om den alvorlige situation. Men vi har fået en del henvendelser fra sygeplejersker, der ønsker, at vi indgår en aftale, så de kan få en bedre honorering, når de tager eller bliver pålagt ekstravagter, sagde Christina.

Hun pointerede flere gange, at det ikke underminerer kampen for en bedre grundløn, der fortsætter uanset – men at regionen ikke kan hæve grundlønnen.

Den nye FEA-aftale afløser den, der udløb 31. august 2021. Den gav 600 kr. for en vagt på op til fire timer – 1200 for op til otte timer. I den nye aftale er de satser hævet til 905 og 1863 (i 2022-kroner). Samtidig er der tilføjet en sats på 229 kr. pr. påbegyndt time ud over otte timer. Herudover gives almindelige tillæg jf. Arbejdstidsaftalen.

- Aftalen kan kun træde i kraft efter en drøftelse mellem leder og FTR, hvor der skal laves en handleplan for, hvordan man løser problemet med personalemangel på den lange bane. Og så har vi helt til det sidste måttet kæmpe for at sikre, at aftalen IKKE kan bruges til pukkelafvikling.

Det blev også flere gange understreget, at aftalen er frivillig – og kræver en aftale på det enkelte afsnit.

 

Mange spørgsmål

Der var stor spørgelyst blandt de omkring 70 deltagere:

Hvordan er reglerne for deltidsansatte, der tager FEA-vagter?

  • Deltidsansatte får det samme FEA-tillæg som fuldtidsansatte, uanset timetal. De får dog først betaling for overarbejde, når de har mere end 37 timer på en uge (ikke normperioden – det opgøres pr. uge i denne aftale).

Hvorfor er aftalen ikke bedre – for eksempel med pension af FEA-tillægget?

  • Vi overvejede mange gange at gå fra forhandlingerne, men dels havde regionen allerede indgået aftaler med andre organisationer, så vi havde svært ved at presset ret meget igennem (vi fik dog timesatsen efter de otte timer) – og flere medlemmer pressede på for at få en aftale, så de også fik højere honorering for deres ekstravagter.

Kan aftalen også anvendes, når kollegerne melder sig syge?

  • Ja, det kan den – når den er indgået for det pågældende afsnit

Hvorfor er det ikke holdt ude af reguleringsordningen som Vinterpakken er?

  • Vi kan ikke lave undtagelser for reguleringsordningen lokalt – Vinterpakken er undtaget, fordi Folketinget har vedtaget det.

Er det afdelingens eget budget, der betaler?

  • Ja, som udgangspunkt er det afdelingens budget – præcis som ved overarbejde og brug af vikarer. Men økonomien er et vigtigt punkt at diskutere, når der skal aftales en handlingsplan for afsnittet.

Kan man bruge aftalen, hvis man tager en vagt på et andet afsnit end sit eget?

  • Aftalen gælder som udgangspunkt for ekstraarbejde i eget afsnit/speciale. Men det er altid op til en forhandling – så man kan sige, at man kun ønsker at tage vagten på det fremmede afsnit, hvis man får FEA-tillægget. Husk ALTID at få en sådan aftale på skrift/mail.

Hvad hvis en kollega tager vagter 16 dage i træk?

  • Arbejdsgiveren har altid ansvaret for, at arbejdsmiljøloven og andre regler overholdes. Men den enkelte sygeplejerske har også et ansvar for at overholde loven og for kun at arbejde, hvis man er i stand til at udføre arbejde forsvarligt. Hvis du frivilligt påtager dig for meget arbejde, så det går ud over faglighed/autorisation, er det dit eget ansvar. Skulle man blive pålagt vagter eller opgaver, som man ikke mener at kunne udføre på forsvarlig vis, skal man sige fra skrift - og få eventuelle pålæg på skrift.

Gælder aftalen for rådighedsvagter?

  • Regionen afviste at det var aktuelt at lade rådighedsvagter omfatte af FEA-aftalen. Skulle det alligevel opstå, skal man kontakte tillidsrepræsentant og/eller kredsen, så der kan laves en udvidet aftale.

 

Gode spørgsmål på konstruktiv aften

En god og konstruktiv aften med en masse skarpe spørgsmål sluttede med endnu en understregning af, at det er frivilligt, om man har tid og overskud til at tage ekstraarbejde. Samt en forsikring om, at vi fortsætter med at kæmpe for flere penge til alle sygeplejersker og til hele sundhedsvæsnet. For der mangler både midler og personale, hvis sundhedsvæsnet skal yde en tilfredsstillende service til borgere og patienter.