Godt at vide om ferie og særlige fridage

Vi har forsøgt at samle de væsentligste regler om ferie og helligdage for kommunalt og regionalt ansatte her.

Oprettet: 19.03.2021

Vi har forsøgt at samle de væsentligste regler om ferie og helligdage for kommunalt og regionalt ansatte her. Har du flere spørgsmål eller problemer med at få din arbejdsgiver til at følge reglerne, er du altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller kredskontoret – det samme må du selvfølgelig som ansat i staten eller privat.

Vi er pr. 1. september 2020 overgået til de nye ferieregler (samtidighedsferie).
Optjening af ferie sker fra 1. september 2020 til 31. august 2021 (optjeningsperioden).
Afholdelse af ferie sker løbende fra 1. september 2020 og frem til 31. december 2021 (afholdelsesperioden).

Hovedferie: Du har ret til tre sammenhængende uger placeret mellem 1. maj og 30. september Du kan aftale at afholde hovedferie på andet tidspunkt, men du skal dog afholde mindst to uger samlet. Du skal kende placeringen af hovedferien senest tre måneder før afholdelse.

Restferie (op til to uger): Du har ret til at afholde din øvrige ferie i hele uger. Placeringen skal kendes mindst en måned i forvejen.

Ferieplanlægning: Du har ret til at blive hørt om placeringen af din ferie og der skal lyttes til dine argumenter eks. om skolesøgende børn. Du har dog ikke nødvendigvis ret til at få placeret din ferie i skolernes sommerferie.

Ferieugen: En ferieuge består af syv dage – fem feriedage og to fridage. Du har altså ikke ret til friweekend i hver ende af ferien.

Deltid: Ferien afholdes i forhold til den ansættelsesbrøk, man er ansat på, når ferien afholdes.

Feriepenge/godtgørelse: Har du ret til ferie med løn, får du en særlig feriegodtgørelse, der i de fleste tilfælde udbetales med lønnen over 3 gange 1 maj, 1. juni og 1. september.

Ændring af ferie: Arbejdsgiveren kan kun i helt særlige tilfælde inddrage eller ændre din ferie, når først den er fastsat (force majeure).

Sygdom og ferie: Bliver du syg, inden ferien begynder, har du ret til at få den suspenderet og erstattet af ny ferie. Bliver du syg i ferien, har du ret til erstatningsferie, hvis du er syg i mere end fem feriedage i et ferieår. De første fem sygedage betragtes som karensdage. Det er meget vigtigt, at du giver arbejdsgiveren besked første sygedags morgen, og du skal selv indhente og betale lægelig dokumentation for sygdom og varighed.

Feriehindring: Kan du ikke afholde din ferie inden for afholdelsesperioden pga. lovlig feriehindring, vil op til 4 ferieuger automatisk blive overført til det følgende ferieår (en evt. 5. overført ferieuge udbetales).

1.maj og Grundlovsdag

Regionalt ansat

1. maj: Hvis det kan lade sig gøre, kan du holde fri med løn fra dagstjenestens begyndelse og frem til midnat. Er det ikke muligt, bliver du honoreret med søndagstillæg. Falder dagen på et fridøgn, en arbejdsfri dag eller en feriedag, får du ingen erstatningstimer.

Grundlovsdag: Almindelig hverdag.
 

Kommunalt ansat

1. maj og Grundlovsdag: Hvis det kan lade sig gøre, kan du holde fri med løn fra klokken 12 og frem til midnat. Er det ikke muligt, bliver du honoreret med søndagstillæg. Falder dagen på et fridøgn, en arbejdsfri dag eller en feriedag, får du ingen erstatningstimer.