Godt at vide om forårets helligdage

Det er godt at kende arbejdstidsaftalernes regler i foråret, hvor der bl.a. er mange søgnehelligdage. Du kan få et hjælpende overblik her, hvis du er ansat i kommune eller region.

Oprettet: 31.03.2022

Vi har forsøgt at samle de væsentligste regler om forårets helligdage m.m. for kommunalt og regionalt ansatte her. Har du flere spørgsmål eller problemer med at få din arbejdsgiver til at følge reglerne, er det altid en god idé at kontakte din tillidsrepræsentant .

Har du styr på søgnehelligdage?

Søgnehelligdage er en helligdag, der ikke falder på en søndag. Dem er der en del af i foråret.

Når der forekommer en søgnehelligdag, skal antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden/normperioden (på det kommunale område inden tre måneder), nedskrives med 7,4 timer for fuldtidsansatte. For deltidsansatte foretages en forholdsmæssig nedsættelse.

Hvis du skal arbejde på en søgnehelligdag, skal du honoreres med et tillæg på 50% af timelønnen pr. præsteret time. Det tillæg kan gå til udbetaling eller afspadsering afhængigt af de lokale forhold eller aftaler, som er på din arbejdsplads.

Påsken

Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er søgnehelligdage. Normtimeregnskabet nedskrives derfor svarende til ansættelsesbrøken.
Weekenden i påsken planlægges og honoreres som vanlig weekend.

Pinsen

2. pinsedag er en søgnehelligdag, og normtimeregnskabet nedskrives derfor svarende til ansættelsesbrøken.
Weekenden i pinsen planlægges og honoreres som vanlig weekend.

1. maj

I år falder 1. maj på en søndag og honoreres derfor som en hvilken som helst anden søndag.

(Er det muligt at holde helt eller delvist fri på dagen fra dagtjenestes begyndelse og til kl. 24, kan det ske med løn. For det kommunale område dog fra kl. 12-24).

Store bededag og Kristi himmelfartsdag

Begge dage er søgnehelligdage, og der skal derfor ske nedskrivning af normtimeregnskabet svarende til ansættelsesbrøken.

Grundlovsdag

5. juni falder i år på en søndag – derfor bliver grundlovsdag honoreret som en hvilken som helst anden søndag.

(Er det muligt at holde helt eller delvist fri på dagen fra kl. 12-24, kan det på det kommunale område ske med løn).

Er du i tvivl?

Hvis du ikke er kommunalt eller regionalt ansat, eller hvis du er ansat med særlige arbejdstidsvilkår, kan der være andre regler, der gælder. Spørg endelig din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl.