Hjemmesygeplejersker: Hvorfor skal vi ikke styrkes?

Politikerne skal også huske den nære sundhed og hjemmesygeplejerskerne. Det skriver tillidsrepræsentanterne Louise Westergaard og Lene Odgaard Andersen fra Aalborg Kommune i et forsøg på også at få hjemmesygeplejen ind i valgkampen. Læserbrev i Nordjyske 29. oktober 2022.

Oprettet: 31.10.2022
Carsten Lorenzen

Som sygeplejersker glæder det os, at dette folketingsvalg i høj grad handler om at styrke sundhedssystemet. Og det er glædeligt, at politikerne nu også ser den krise, vi står i nu og i fremtiden. Det er jo netop noget af det, vi råbte op om under sygeplejestrejken.

Sidste år var hele Aalborg Kommunes hjemmesygepleje udtaget til strejke. Det betød, at sygehuset kun i meget begrænset omfang kunne udskrive borgere, fordi hjemmesygeplejen ikke tog imod. Ganske hurtigt sandede sygehusafdelingerne til, patienter lå på gangene og planlagte operationer måtte udskydes.

Vi har dagligt gennem de seneste uger læst om politikernes forskellige forslag til at løse de stigende udfordringer med rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i sundhedssektoren.

De vil tilføre økonomiske midler til regionerne, så ventelister på planlagte operationer nedbringes, og der bliver flere og bedre behandlinger i psykiatrisk regi. Senest har vi hørt forslag om højere lønninger til visse områder af sundhedssektoren. Men problemet med at rekruttere og fastholde sygeplejersker er ikke kun en udfordring på regionens sygehuse. Det er også en udfordring i kommunen.

Gennem de seneste år er kompleksiteten af vores borgere steget, og der er sket en større opgaveglidning for sygehuset og ud i hjemmesygeplejen. Et eksempel er iv (intravenøs – altså i årene) antibiotikabehandling i eget hjem, f.eks. før og efter en operation. Oftest er der tale om opgaver, som kræver, at sygeplejersken skal være ved borgeren på et bestemt tidspunkt, da det er en del af en planlagt behandling. Det lyder ikke umiddelbart som et problem, men det kan det blive, hvis der er for mange aftaler på en og samme tid. I takt med, at vi lever længere, og at sygehusene er blevet bedre til at operere og behandle, stiger antallet af multisyge borgere også.

Det kan være en borger med diabetes, som også har påvirkede nyrer, måske begyndende dement og med sår. Denne borger har flere konkurrerende sygdomme, og er oftest tilknyttet flere forskellige afdelinger på sygehuset. Borgeren udskrives i dag tidligere fra sygehuset end tidligere og færdigbehandles hjemme. Her er det hjemmesygeplejerskens opgave at varetage denne færdigbehandlingen i hjemmet samt at have overblikket over og kontakten til de forskellige specialiserede afdelinger, som er tilknyttet borgeren.

Fordi vi har svært ved at få sygeplejersker, har vi, ligesom i regionen, et stigende vikarforbrug. Hvor det for ganske få år tilbage var det en sjældenhed, at vi i vores område af hjemmesygeplejen anvendte vikarer, er vi nu afhængige af dem flere gange om ugen.

Som hjemmesygeplejersker er det vigtigt for os at besøge borgerne regelmæssigt. Derved kan vi bedre og hurtigere identificere små ændringer i tilstanden og dermed i højere grad opspore, om der er sygdom på vej. Der giver mulighed for at forebygge, at det udvikler sig til noget mere alvorligt. Det er sådan, vi drømmer om at arbejde.

Men fordi vi ofte mangler fast personale, gives de mere rutineprægede opgaver til vikaren, og de faste sygeplejersker flyttes rundt til de mere komplekse og svære opgaver. Dermed får vi dårligere kendskab til den enkelte borger. Det øger risikoen for, at ting bliver overset og behandlinger ikke sat i gang rettidigt. Men fordi vi kender strukturen i kommunen og kommer på arbejde igen i morgen, er vi stadig dem, som bedst kan varetage opgaven sammenlignet med vikaren.

Så kære politikere, det er virkelig glædeligt, at I endelig er imødekommende over for de udfordringer, der er i sundhedssystemet. Men I kan ikke nøjes med at tilgodese enkelte områder af det.

Der er store forventninger til, at kommunerne i fremtiden skal varetage endnu mere af det, som i dag udføres på sygehusene. Så hvis I vil i mål med jeres løfter om bl.a. at afvikle de lange ventelister, må I ikke glemme hjemmesygeplejerskerne, for vi er dem, der står klar, tager imod og færdigbehandler borgerne ved udskrivelsen. Og det vil vi gerne blive ved med. Men det kan ikke lade sig gøre, uden I også indtænker hjemmesygeplejen i jeres regnestykke.

Hvis der ikke er sygeplejerskeressourcer til rådighed i kommunen, ender det som under strejken, hvor færdigbehandlede borgere ikke kunne udskrives fra sygehuset, fordi hjemmesygeplejen ikke kunne tage imod dem. Denne gang kan I bare ikke afblæse en strejke for at afhjælpe det.