Hvem er vi her for?

Hjørring Kommune har i flere år arbejdet med at definere medarbejdernes kerneopgave.

Oprettet: 23.06.2022
Carsten Lorenzen

Tekst og foto: Carsten Lorenzen. Bragt i DSR Nord juni 2022. Læs hele bladet her.

 

Tidligere skabte trivselsundersøgelserne en del utilfredshed blandt de ansatte i Hjørring Kommune.

- Vi kunne godt genkende meget af det og kunne lave handleplaner. Men der var også noget, som vi dårligt kunne huske, og som vi allerede havde handlet på, fortæller fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Hjørring Kommune, Karen Margrethe Bak.

Samtidig følte nogle ledere sig hængt ud, for selv om skemaet ikke var en evaluering af den enkelte leder, så kunne mange genkendes. I mindre afdelinger kunne kollegerne også tit gætte, hvem der havde skrevet hvad.

- Så vi syntes egentlig ikke, at resultatet var særlig brugbart, husker Karen Margrethe Bak.

Diskussioner i Hovedudvalg

Det førte for omkring seks år siden til nogle diskussioner i Hovedudvalget (det øverste samarbejds/MED-udvalg). Udvalget har mulighed for at fravige bestemmelserne i arbejdsmiljøloven og vælge at arbejde med arbejdsmiljøet på andre måder end det gængse spørgeskema.

Også Lene Olesen, der er arbejdsmiljørepræsentant for sygeplejerskerne i Område Nord i Hjørring Kommunes hjemmesygepleje, har deltaget i arbejdet med at finde et brugbart alternativ.

- Det handler overhovedet ikke om at fjerne fokus fra arbejdsmiljøet. Det handler om at få mere fokus på, hvordan vi har det, når vi møder problemer og udfordringer hos borgerne, siger Lene Olesen.

Hånd om mobning

Konkrete sager om for eksempel mobning og sexchikane skal der selvfølgelig tages hånd om. Men det foregår bedst i en løbende proces – ikke gennem trivselsundersøgelser hvert tredje år. I det hele taget kan arbejdet med kerneopgaven ikke stå alene - blandt andet skal der efter behov laves APV (arbejdspladsvurdering) ved siden af.

- Det er lige så vigtigt, hvordan vi har det i personalegruppen i det daglige. Vi har mange nye kolleger og mange faggrupper. Det kan give sammenstød, som et øget fokus på vores kerneopgave og på, at ingen faggrupper kan undværes, kan være med til at afhjælpe, siger Karen Margrethe Bak.

Gruppearbejde

Diskussionerne mundede ud i en proces med blandt andre forfatter og foredragsholder Anders Seneca.

- Alle arbejdspladser i kommunen har skullet igennem tre moduler. Vi har haft personalemøder, gruppearbejde og fået alt op på plancher, forklarer Lene Olesen.

Arbejdet med kerneopgaven er dog en kontinuert proces: Dels kan den ændre sig, dels kommer der hele tiden nyt personale og nye opgaver til.

- Bare det, at personalet ytrer sig om, hvad der er vigtigst for dem, er godt givet ud, siger Karen Margrethe Bak.

Fokus på dagligdagen

Arbejdet med kerneopgaven er samlet på kommunens hjemmeside, hvor både ansatte og borgere kan se, hvordan begreberne er defineret.

Processen har også givet andre resultater end et bedre fokus på dagligdagen. For eksempel mødes hjemmesygeplejerskerne nu til frokost.

- Det giver energi at mødes og se hinanden i øjnene. Hvis nogle er presset, så kan de andre hjælpe. Tidligere kørte mange bare kørelisten færdig og tog hjem for at skrive alt muligt i systemerne. Det kunne virke, som om man var ligeglad med hinanden, fortæller Lene Olesen.

Arbejdet med kerneopgaven har givet større arbejdsglæde, bedre samarbejde mellem faggrupperne og mere fokus på borgerne – kort sagt bedre arbejdsmiljø.

- Det var svært i starten, og er det fortsat, for vi kommer let til at snakke om, hvad vi skal nå af konkrete opgaver i stedet for, hvordan vi kan arbejde, så det gavner borgerne. Men kollegerne har givet meget positiv respons, siger Karen Margrethe Bak. Fra sin position som medlem af Hovedudvalget er hun med til at evaluere processen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

- Det er ikke noget, man bliver færdig med. Vi skal hele tiden være ajour.

 

Kerneopgaven i fremtidens hjemmehjælp:

"At støtte borgerne i at blive eller forblive mest muligt selvhjulpne, samtidig med at de svageste borgere sikres den nødvendige hjælp."

 

Kerneopgaven på ældrecentrene:

"At sikre, at beboerne får mulighed for at leve et trygt og værdigt liv."

 

Kører man bus eller mennesker?

Foredragsholder Anders Seneca bruger bl.a. dette eksempel, når han skal beskrive kerneopgaven:

En buschauffør – er hans opgave at køre bus, for så er det lettest, hvis der ikke er passagerer til at forstyrre. Eller er  opgaven at transportere mennesker, for så er passagerne helt nødvendige.

 

skaermbillede_hjoerring_kommune

Både ansatte og borgere kan læse om kerneopgaven på Hjørring Kommunes hjemmeside.