- I er nødt til at prioritere

På initiativ fra Dansk Sygeplejeråd bad en lang række af de nordjyske fagforeninger i dag Regionsrådet prioritere i stedet for bare at skære ned

Oprettet: 18.12.2018
Carsten Lorenzen

-       På vegne af i første omgang FOA, HK og Dansk Sygeplejeråd, men også en lang række af landsdelens andre fagforeninger, vil jeg i dag spørge jer: - Hvilke opgaver skal de ansatte ikke længere løse på de nordjyske sygehuse – for de kan ikke nå dem alle med de givne budgetter og bemandingen?

Sådan lød spørgsmålet fra kredsformand Jytte Wester til dagens møde i Regionshuset. Baggrunden er den dystre, at der i den seneste sparerunde bliver skåret omkring 235 stillinger på de to nordjyske sygehusfællesskaber – 105 på Regionshospital Nordjylland og 130 på Aalborg Universitetshospital.

-       Ansatte, som der i høj grad er brug for – for antallet af patienter går kun én vej: Opad. Konsekvenserne af besparelserne kender vi kun alt for godt: Stress, sygemeldinger, opsigelser, dårligere patientpleje, genindlæggelser og dårligere helbredelse, sagde Jytte Wester i sin begrundelse for spørgsmålet.

 

Måtte opgive nødberedskab

Hun pegede også på, at det kun er lidt mere end et halvt år siden man måtte opgive at stille med et nødberedskab på over halvdelen af sygehusafdelingerne, fordi der ikke var fastansatte nok.

-       Det kan simpelthen ikke fortsætte. Der er nødt til at blive fundet en mere holdbar balance mellem personale og resurser på den ene side og omfanget af opgaver på den anden. Det ansvar er jeres. Vi foretrækker, at der kommer flere resurser. Kan det ikke lade sig gøre, så er der kun en mulighed: At skære i antallet af opgaver.

På vegne af Regionsrådet var det regionsformand Ulla Astman, der svarede på spørgsmålet.

-       Jeg mener, at ledelserne på sygehusene har taget stort ansvar. Og der har været en god proces i MED-udvalgene. Og jeg vil godt kvittere for godt og konstruktivt medspil fra ansatte – det har været en svær opgave. Det er rigtigt, at vi har gennemført flere besparelser, og at det ikke længere er holdbart med procentbesparelse, for der er ikke mere fedt at skære i, sagde Ulla Astman.

Hun sendte hovedansvaret videre til regeringen og Folketinget

-       Det ekstra, vi fik i år, er spist op af stigende mediciudgifter, og jeg havde gerne set flere penge til sundhedsvæsen. Vi skal kigge på langsigtede løsninger, men det synes jeg også, at vi har gjort blandt andet ved en stor bespar på administrationen her i Regionshuset og ved at ændre tilskuddet til befordring af patienter, så vi nu kun følger lovens minimum. Vi har også afsat en mindre pulje til afdelinger, der rammes af overbelægning. Samtidig har vi friholdt akutområdet, påpegede Ulla Astman.

 

Pres på regeringen

Hun sagde, at hele regionsrådet er ked af at skulle tage afsked med gode kolleger og ansatte og lovede sammen med de øvrige regioner at lægge maksimalt pres på regeringen, når der til sommer igen skal forhandles økonomi med regeringen.

Helt for sin egen regning pegede hun fingre af regeringens og Dansk Folkepartis prioritering i Finansloven, hvor der kun er afsat meget begrænsede midler til sundhedsområdet.

-       I stedet har regeringen valgt at prioritere midler til øde ø.

Jytte Wester takkede for svaret, som dog ikke ændrer ved forholdene her og nu.

-       Men lad mig slutte med at håbe, at vi ikke igen næste år får så træls en julegave som i år. Og så i øvrigt god jul og godt nytår til alle i Regionsrådet.

 

Foto: Carsten Lorenzen