Idékatalog med kommunale initiativer

Cirka 45 sygeplejefaglige ledere, tillidsrepræsentanter m.fl. fandt sammen på idéer til, hvordan de kan mindske kompleksiteten i den kommunale sygepleje.

Oprettet: 04.12.2018
Tekst af Agnete Birch Smith
Fotos af Carsten Lorenzen
Forsker Sidsel Vinge fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) holdt oplæg om sin rapport.

Hvordan forstår vi kompleksiteten i den kommunale sygepleje, og hvad gør vi ved den? Under den overskrift havde kredsen sammen med UCN act2learn inviteret kommunale politikere, embedsmænd, sygeplejefaglige ledere, fællestillidsrepræsentanter m.fl. til en fælles inspirationsdag den 3. december.

Dagen mundede ud i, at deltagerne i samarbejde med kolleger fra deres nabokommuner, kom med konkrete idéer til et fælles idékatalog (det vender vi tilbage til).

Inden da havde forsker Sidsel Vinge fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) holdt oplæg om sin rapport om kompleksitet i den kommunale sygepleje.

Hun slog bl.a. fast, at vi ikke kan ændre på den medicinske kompleksitet (at borgerne f.eks. er multisyge) eller den sociale kompleksitet (at nogle borgere f.eks. er psykisk syge eller har problematiske pårørenderelationer) – det er virkelighedens vilkår.

- I stedet bør vi fokusere på det, vi kan ændre på – nemlig den organisatoriske kompleksitet, sagde Sidsel Vinge.

Den organisatoriske kompleksitet kan være det, at der er mange aktører omkring en borger, lav kontinuitet, mange systemer og uklare arbejdsgange.

Standardisering er en god ting

Det er typisk koordinationen, som hjemmesygeplejerskerne peger på, som det mest komplekse i rapporten

- Ingen kan overskue, hvordan sundhedsvæsnet ser ud i dag, selv om du har skrevet ”patient” med lidt større skrifttype i midten. Sygeplejerskerne og lægerne kan heller ikke overskue systemet, så vi skal gøre noget anderledes, sagde Sidsel Vinge.

Hun anbefalede bl.a., at man holdt op med at se på standardisering og rammer som noget skidt, men i stedet som noget, der kan gøre arbejdsgange mere smidige og dermed være en hjælp.

Idékatalog

Deltagerne blev bedt om i grupper at finde på tiltag, som de ville kunne iværksætte, for at hjemmesygeplejerskerne bedre kan mestre den komplekse hverdag.

Nogle af forslagene lød:

  • Opret en kommunal hotline, hvor f.eks. en sygeplejerske er ansat som koordinator. Hvis en sygeplejerske, assistent eller anden er i tvivl om, hvor vedkommende skal ringe, kan koordinatoren sende en videre til rette sted.
  • Tjekliste i visitationen, som bliver gennemgået, inden borgeren bliver udskrevet.
  • En socialrådgiver kunne blive en del af hjemmesygeplejeteamet.
  • Tag flere faggrupper med, når man skal triagere.
  • Hvis de mest erfarne hjemmesygeplejersker tog med de mindre erfarne ud, ville de kunne give deres viden videre.
  • Når en ny bliver ansat, kunne man i en periode bruge det sidste kvarter på at gennemgå kørelisten: Hvad var svært i dag?

Alle idéerne er nu samlet i et idékatalog, som deltagerne kan arbejde videre med.

- Jeg håber, at dagen har givet inspiration til, at deltagerne går hjem i de enkelte kommuner og bruger de idéer, der er kommet frem i dag, samt Sidsel Vinges rapport, siger kredsformand Jytte Wester.

Se billeder fra inspirationsdagen nedenfor, hvor der bl.a. også var små teaterstykker, der viste eksempler på nogle af de problemstillinger, hjemmesygeplejersker står i i dag: