JA? NEJ? Hvad skal jeg stemme? Kom til debat om OK21

Mæglingsforslaget fra Forligsinstitutionen er nu sendt til urafstemning blandt studerende og de medlemmer, som er ansat på det regionale og kommunale område.

Oprettet: 28.05.2021
Lilli Lykkegaard

Urafstemningen foregår i perioden 28. maj til 13. juni 2021.

Helt naturligt er der mange spørgsmål i kølvandet på hele forhandlingsprocessen.  Der er derfor her i Kreds Nordjylland arrangeret en del møder, hvor DSR's medlemmer kan få faktuel viden om Mæglingsforslaget, stille spørgsmål og give udtryk for holdninger.

Nogle møder er virtuelle andre er fysiske møder. Og nogle møder er åbne for 'arbejdspladser' andre for særlige målgrupper (det fremgår nedenfor'.

Mød op enten fysisk eller virtuelt til fælles debat !!

28.05.2021 kl. 13.00 – 14.00: OK21 teams-møde for plejehjemsygeplejersker i Aalborg Kommune (lukket møde ingen åben tilmelding)

31.05.2021 kl. 14.00 – 15.00: OK21 teams-møde for kredsens TR og FTR 31.05.2021 Møde for TR og FTR om mæglingsskitse m.v. (dsr.dk)

31.05.2021 kl. 15.30 – 16.30: OK21 fysisk møde på Aalborg Universitetshospital, nord 31.05.2021 Aalborg Universitetshospital, Nord Ok21 møde (dsr.dk)

31.05.2021 kl. 12.45 – 13.45 31.05.2021 Sammen om OK21 (dsr.dk)

01.06.2021 kl. 15.45 – 16.45: OK21 teams-møde Mariagerfjord Kommune (lukket møde ingen åben tilmelding)

01.06.2021 kl. 17.00 - 18.00: OK21 teams-møde Psykiatrien Region Nordjylland

02.06.2021 kl. 15.30 – 16.30: OK21 fysisk møde på Aalborg Universitetshospital, syd 02.06.2021 Aalborg Universitetshospital, Syd OK21 møde (dsr.dk)

01.06.2021 kl. 17.00 – 18.00: OK21 teams-møde for Psykiatrien i Region Nordjylland 01.06.2021 Psykiatrien OK21 møde (teams) (dsr.dk)

02.06.2021 kl. 19.00 – 20.30: OK21 teams-medlemsmøde med Grete Christensen 02.06.2021 Medlemsmøde om OK21 med Grete Christensen og kredsformandskabet (dsr.dk)

03.06.2021 kl. 15.30 – 16.30: OK21 fysisk møde på Hobro Sygehus 03.06.2021 Hobro Sygehus OK21 møde (dsr.dk)

03.06.2021 kl. 15.15 – 16.15 03.06.2021 Sammen om OK21 (dsr.dk)

07.06.2021 kl. 15.30 – 16.30: OK21 fysisk møde Thisted Sygehus 07.06.2021 Thisted Sygehus OK21 møde (dsr.dk)

07.06.2021 kl. 19.00 – 20.00: OK21 teams-medlemsmøde Mariagerfjord Kommune (lukket møde ingen åben tilmelding)

08.06.2021 kl. 15.00 – 15.00: OK21 fysisk møde Hjørring Sygehus 08.06.2021 Hjørring Sygehus OK21 møde (dsr.dk)

07.06.2021 kl. 19.00 – 20.00: OK21 teams-medlemsmøde Vesthimmerlands Kommune (lukket møde ingen åben tilmelding)

07.06.2021 kl. 16.00 – 17.00 07.06.2021 Sammen om OK21 (dsr.dk)

09.10.2021 kl. 15.30 – 16.30: OK21 fysisk møde Farsø Sygehus 09.06.2021 Farsø Sygehus OK21 møde (dsr.dk)

10.10.2021 kl. 15.00 – 16.00: Ok21 fysisk møde Frederikshavn Sygehus 10.06.2021 Frederikshavn Sygehus OK21 møde (dsr.dk)

10.06.2021 kl. 15.45 – 16.45 10.06.2021 Sammen om OK21 (dsr.dk)