Kagemænd og kloge koner

God stemning til den først tjenestemandstirsdag i Thisted

Oprettet: 01.06.2021
Carsten Lorenzen

Der var god opbakning, masser af sol og rigeligt med kage, da der tirsdag den 1. juni for første gang var tjenestemandstirsdag på Store Torv i Thisted.

Og så var der selvfølgelig mange kloge ord i talerne fra tillidsrepræsentant ved sygehuset i Thisted, Linea Kortegaard, og kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund. Der blev lyttet med stor interesse – ikke bare fra de mange sygeplejersker, der var mødt op. Men også fra pædagoger, jordemødre, fysioterapeuter, radiografer, social- og sundhedsassistenter – og sikkert mange flere.

- I min indledning vil jeg tage udgangspunkt i Astrid Elkjær Sørensens forskningsprojekt Kvindefag i historisk skruetvinge, sagde Linea Kortegaard.

Forskningen fastslår, at Danmark har et af Europas mest kønsopdelte arbejdsmarkeder, og peger på netop dette som en væsentlig årsag til den vedvarende lønforskel mellem kvinder og mænd.

- Astrid Elkjær Sørensen påviser også, at de kvindedominerede fag generelt blev placeret lavt med Tjenestemandsreformen af 1969 relativt til deres uddannelsesniveau, ansvar osv. og undersøgelsen peger på et statisk system, der kan være med til at fastholde de traditionelt kvindedominerede fag på en lav placering i hierarkiet, refererede Linea Kortegaard i sin tale.

Kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund fulgte op:

- I dag uddanner kvinder sig mere end mænd – hvorfor får kvinder så stadig den laveste løn? Hvorfor er et fag med mange mænd mere værd i løn, end et fag med mange kvinder? Fordi vi i Danmark har en lønstruktur lavet af mænd – til mænd!

Hun citerede også den tidligere og netop afdøde formand for Dansk Sygeplejeråd, Kristen Stallknecht:

- Det er latterligt og forkasteligt!

De ord brugte hun i 1969, da Tjenestemandsreformen blev til. Dengang inviterede politikerne ikke engang Dansk Sygeplejeråd og de andre kvindeforbund med til forhandlingerne. Så tydelig var ringeagten for kvinder og vores arbejde. Det er ikke blevet mindre latterligt og forkasteligt nu, 52 år senere.

Christina Windau Hay Lund kommenterede også den igangværende afstemning om mæglingsforslaget om overenskomsterne for sygeplejersker og radiografer.

- Vi skal fortsætte presset – uanset om der bliver stemt ja eller nej til overenskomsten. Uanset om vi skal i strejke. For vi får ikke fjernet det grundlæggende problem ved at strejke os til, at sygeplejerskerne måske en halv eller hel procent ekstra. Der skal meget mere til. For uligeløn er et politisk skabt problem, som det kræver politisk vilje og handling for at løse, fastslog Christina Windau Hay Lund.

Fotos: Carsten Lorenzen