KB-møde om forhandlinger, medlemskontakt og etik

Kredsbestyrelsen kom vidt omkring på mødet den 24. januar

Oprettet: 25.01.2022
Carsten Lorenzen

Vinterpakke, FEA og RS-aftale

Kredsformand Christina Windau Hay Lund orienterede kredsbestyrelsen om de mange forhandlinger og aftaler, kredsen har været involveret i de seneste måneder. Forhandlinger, der har krævet meget tid og mange ressourcer.

Kort før jul landede kredsen en aftale om den såkaldte Vinterpakke – altså den milliard, regeringen har bevilget som ekstraordinær hjælp til regionerne og sygehusene. 103 millioner går til Nordjylland.

- Vinterpakken er blevet taget godt imod, men der er selvfølgelig frustrationer i snitfladerne mellem dem, der er omfattet og dem, der ikke er, og på blandt andet operationsafdelingerne. Vi kæmpede, men i sidste ende er det ledelserne, der har besluttet, hvem der er omfattet. I alle fald rakte pengene ikke til alle, hvis man overhovedet skulle kunne mærke beløbet, sagde Christina.

Vinterpakken udløber 31. marts.

Angående FEA (frivilligt ekstraarbejde), så har der været forhandlinger med Region Nordjylland om en rammeaftale. I øjeblikket afventer forhandlingerne, at regionen vender tilbage med en reaktion på de forslag, vi har stillet.

Kredsbestyrelsen var enig om, at vi er meget langt fra en situation, hvor en FEA-aftale kan bruges til pukkelafvikling, men at der er afdelinger, hvor man med en aftale kan få mere styr på overarbejdet, hvilket vil være en stor fordel for arbejdsmiljøet. Aftalen kan – ligesom vinterpakken – heller ikke stå i stedet for behovet for en forhøjelse af grundlønnen.

Det har forlydt, at den særlige RS-vikaraftale, der blev indgået i efteråret, er opsagt. Det er IKKE rigtigt – aftalen eksisterer og løber frem til 31. marts. Aftalen blev indgået på børneområdet og for de intensive afdelinger, hvor der er direkte afledte konsekvenser af mange indlagte børn med RS-virus.

Aftalen kan fortsat anvendes til det formål, den er tiltænkt.

Rundringninger til medlemmer

Kredsbestyrelsen tilsluttede sig, at vi fortsat ringer rundt til udvalgte medlemsgrupper – især nyuddannede. Der bliver snart sat datoer på, så KB-medlemmerne kan være med til at ringe. Erfaringerne er, at medlemmerne tager utroligt godt imod at blive ringet op og få deres fagforening helt tæt på.

Samtalerne fokuserer på overgangen fra at være studerende til at komme ud og arbejde som sygeplejerske, og har tidligere blandt andet fokuseret på introduktion, forventninger til DSR og hvilken ansættelse man har fået.

Formandskabet ringer også til medlemmer, der overvejer at melde sig ud.

Etisk råd

Det nuværende nordjyske medlem af Sygeplejeetisk Råd, Jette Christiansen, fortalte om arbejdet i rådet – blandt andet om udarbejdelsen af nye etiske retningslinjer og de mange kontakter, Jette har med sygeplejersker, der står i etiske dilemmaer.

Jette Christiansen har tidligere holdt møder på flere arbejdspladser, hvor man har brug for at få etikken i højsædet – det kan for eksempel være, at man oplever, at en presset hverdag truer med at skabe en forråelse hos personalet. Hun tager meget gerne på flere besøg på de nordjyske arbejdspladser.

Jette Christiansen har en meget bred erfaring som både sygeplejerske, underviser og censor og har allerede repræsenteret Nordjylland i Sygeplejeetisk Råd i fire år. Kredsbestyrelsen indstillede Jette til genvalg – formelt skal indstillingen godkendes på DSR’s kongres i maj i år.

Du kan læse meget mere om Jette og det øvrige Sygeplejeetiske Råds arbejde herunder. Der er også en kontaktformular til rådet.

https://dsr.dk/ser