KB-møde om ligeløn, FEA og FH

Kredsbestyrelsen havde bl.a. virtuelt besøg af DSR’s næstformand Dorthe Boe Danbjørg til kredsbestyrelsesmødet den 1. marts.

Oprettet: 08.03.2022

Kredskontoret og samarbejde med andre organisationer

Kredsformand Christina Windau Hay Lund orienterede kredsbestyrelsen om, at kredskontoret atter har fuld bemanding: Tre nye faglige konsulenter er begyndt 1. marts, og 1. april begynder den nye kredschef.

Kredsen har holdt møde med både FOA og lægerne for at se på, hvor vi har fælles dagsordener og med fordel kan arbejde bedre sammen.

Christina Windau Hay Lund har også været til første møde som en del af FH Nordjyllands bestyrelse (Fagbevægelsens Hovedorganisation).

- Selv om vi er mange forskellige organisationer i FH – og vi er forskellige – så skal vi finde ud af, hvordan vi står sammen nu og i fremtiden. For der er flere punkter, hvor det giver mening, at vi samarbejder – og det giver en stor styrke, når vi er så mange, der går sammen om en fælles sag, fortalte hun.

FEA

Kredsbestyrelsen drøftede også den nye regionale FEA-aftale, som du kan læse mere om her: Ny FEA-aftale med Region Nordjylland | Kreds Nordjylland, DSR

Fra fællestillidsrepræsentanterne har vi fået tilbagemeldinger fra mange medlemmerne, som generelt er rigtig glade for aftalen.

- Aftalen er i brug rigtig mange steder. Der er desværre mange afdelinger, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen lige nu. Men vi følger hele tiden med i, hvordan aftalen bliver brugt, og skal evaluere den med regionen, sagde Christina Windau Hay Lund.

Ligelønsgruppe

DSR’s næstformand Dorthe Boe Danbjørg deltog virtuelt i KB-mødet for at fortælle om arbejdet for en ligelønsgruppe.

- Ligelønskommitéen har givet et politisk spor, vi kan arbejde med i kampen for ligeløn – men ingenting kommer af sig selv, fastslog næstformanden.

Hun gav et eksempel på, hvordan det giver ekstra styrke, når DSR’s politikere samarbejder med aktivister: Da Mette Frederiksen kom med en appel til, at sygeplejerskerne igen skulle yde en ekstra indsats, brød de sociale medier i brand, og formand Grete Christensen blev kort efter indkaldt til møde med statsministeren.

DSR vil derfor gerne samle medlemmer, der har lyst til at blive en del af en landsdækkende ligelønsgruppe. Den skal bl.a. arbejde med konkrete idéer til, hvordan vi bredere i DSR og ude på arbejdspladserne arbejder videre med ligeløn, bidrager til at påvirke beslutningstagerne med lokal aktivisme og debat og generelt på forskellig vis er med til at sætte fokus på ligeløn. Eneste rammer er, at aktiviteterne skal holde sig inden for de arbejdsretslige regler, og at det er frivilligt arbejde.

Kunne du tænke dig at blive en del af DSR’s ligelønsgruppe – så send en mail til kredsens politiske chefkonsulent, Morten Lykke Væver: moh@dsr.dk