Kredsbestyrelsen lægger strategi

På sit seneste møde den 19. april havde kredsbestyrelsen især fokus på de langsigtede strategier

Oprettet: 25.04.2022
Carsten Lorenzen

De kommende år vil Kreds Nordjylland især arbejde med disse fem overordnede emner – ud over den daglige medlemsservice:

  • Løn og ligeløn
  • Bæredygtigt arbejdsmiljø
  • Samlende og nærværende fagforening
  • Handlekraftige medlemmer
  • Værdiskabende kommunikation og information

De fem arbejdsområder blev fremlagt og diskuteret på kredsbestyrelsens møde den 19. april.

- Det er ikke en udtømmende liste, og vi arbejder selvfølgelig med mange andre problemstillinger. Men vi er nødt til at fokusere, hvis nå nogle konkrete og mærkbare resultater, siger kredsformand Christina Windau Hay Lund.

Løn

Arbejdet med løn og ligeløn udføres i stort omfang af det centrale DSR, der står for kampagner og arbejdet i Ligelønskomiteen. Lokalt er der blandt andet planer om et ligelønsarrangement i efteråret. Kredsbestyrelsen er også ved at opdatere den lønstrategi, kredsen arbejder ud fra, når der forhandles aftaler med de lokale arbejdsgivere i form af tillæg, udmøntning af puljer, forhåndsaftaler og individuelle lønaftaler.

Arbejdsmiljø

Aldrig har det været så aktuelt at værne om og styrke et bæredygtigt arbejdsmiljø. For det er under pres mange steder, og det påvirker både kvalitet af sygeplejen, patientsikkerheden og belaster de ansatte. Kredsbestyrelsen vil styrke hjælpen til arbejdspladser, der rammes af forringet arbejdsmiljø. En hjælp i den forbindelse er Arbejdstilsynets forholdsvis nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Handlekraftige

Indsatsen for at gøre medlemmerne handlekraftige vil umiddelbart koncentrere sig om to områder: At kunne forstå sin lønseddel og at sætte fokus på kerneopgaven på den enkelte arbejdsplads. Hver tredje har oplevet, at der er fejl i lønsedlerne. Derfor er det vigtigt, at alle ved, hvad lønsedlens forskellige punkter betyder, så de selv kan gøre opmærksom på, at der er noget galt. Kredsbestyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal hjælpe med at sætte fokus på kerneopgaven. Det handler ikke om at beskrive, hvad vi laver, men om at sætte fokus på den effekt, vores indsats har. Og det er ikke ens fra arbejdsplads til arbejdsplads. Som hjælp til, at de enkelte områder kan diskutere kerneopgaven, kan det være en idé  at lave grundfortællinger for forskellige typer arbejdspladser.

Nærværende

For at være en samlende og nærværende fagforening er det vigtigt, at der er arrangementer og tilbud til alle medlemmer. Derfor evaluerer og udvikler kredsbestyrelsen alle arrangementer som for eksempel Sofie Bio. Som noget nyt vil vi forsøge at lave en barselscafé, hvor medlemmer på barsel kan tale både fag og den nye familiesituation. Kredsformandskabet kommer gerne på besøg på arbejdspladser, hvis der kommer en invitation til et konkret arrangement, hvor sygeplejerskerne samles.

Kommunikation

For at styrke den værdiskabende kommunikation og information til medlemmerne har kredsbestyrelsen revideret kredsens kommunikationsstrategi. Vi har allerede oprettet en profil på Instagram (Sygeplejersker_DSR_Nordjylland) og kredsformanden har fået en blog. Du finder kommunikationsstrategien på hjemmesiden dsr.dk/nordjylland under ”politik”.