Kredsformand valgt til FH-bestyrelse

Kredsformand Christina Windau Hay Lund blev i aftes med stort flertal valgt til bestyrelsen i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i Nordjylland.

Oprettet: 04.02.2022
Carsten Lorenzen

Med valget kan Christina Windau Hay Lund fortsætte det samarbejde med de øvrige fagforeninger, som tidligere kredsformand Jytte Wester har prioriteret højt de seneste år. Jytte Wester trak sig fra bestyrelsen i aftes, efter hun ikke længere er kredsformand for sygeplejerskerne.

Inden aftenens kampvalg mod en kandidat fra socialrådgiverne holdt Christina valgtale:

- Der er ingen tvivl om, at vi står med nogle kæmpe udfordringer, både ift. store dagsordener som fx mindsteløn og ligeløn samt fælles dagsordener over for lokale arbejdsgivere - men også internt ift. medlemmerne, der skal kunne se nødvendigheden og relevansen af at være med i et fællesskab. For selvfølgelig har vi alle sammen vores særinteresser. Dem forventer vores medlemmer at vi hver især tager os af. Men vi har også en kæmpe interesse i at finde sammen om det, vi bedst løfter i fællesskab, sagde Christina Windau Hay Lund.

Bestyrelsen i FH Nordjylland skal på sit førstkommende møde konstituere sig med ny næstformand. Anna Kirsten Olesen er fortsat formand.

Efter valgende diskuterede de næste 100 nordjyske fagforeningsfolk fra alle fag de planer, EU har om at indføre mindsteløn. Der var stor enighed om, at mindsteløn nok lyder godt, men risikerer at ende med, at lønmodtagerne bliver presset i løn ned mod mindstelønnen i stedet for at blive hævet.

Derfor har FH indkaldt til demonstration mod EU's mindsteløn 7. marts kl. 16.00 ved NordDanmarks EU-kontor, Niels Jernes Vej 10 i Aalborg Øst (ved NOVI).