Lange og hårde forhandlinger om FEA

Kreds Nordjylland er i forhandlinger med Region Nordjylland om en rammeaftale om frivilligt ekstraarbejde (FEA-aftale).

Oprettet: 17.01.2022
Baggrunden er, at regionen har bedt om forhandlinger, fordi det er svært at få tingene til at hænge sammen på en lang række afdelinger på de nordjyske sygehuse. Samtidig har vi i kredsen modtaget en del henvendelser fra medlemmer, der ønsker en ny aftale – bare på Aalborg Universitetshospital har flere end ti afdelinger udtrykt ønske om en ny og forbedret FEA-aftale.

Medlemmerne fortæller, at deres arbejdsmiljø og hverdag er presset af mange pålæg af ekstravagter – vagter, der aflønnes dårligere, end hvis de havde været omfattet af en FEA-aftale.

Kredsbestyrelse bakker op
Rammerne for en ny FEA-aftale har været diskuteret i kredsbestyrelsen, der bakker op om, at det under de rette betingelser kan være en god idé med en aftale.

Som et af medlemmerne sagde, så er der flere steder simpelthen ikke personale til at tage de vagter, der skal dækkes. Derfor møder mange kolleger på arbejde med ondt i maven, fordi de ikke ved, hvornår de kan få fri – der er ingen kolleger, der kommer og afløser dem, når vagten er slut. Det har flere steder givet et helt uholdbart arbejdsmiljø med flere sygemeldinger.

- Det er vigtigt at understrege, at en eventuel FEA-aftale ikke er tiltænkt pukkelafvikling. Lige nu er der ikke engang sygeplejersker nok til at dække de akutte opgaver – derfor efterspørger så mange medlemmer en ny aftale, pointerer kredsformand Christina Windau Hay Lund.

RS-aftale har virket
Vi har set, hvordan den RS-vikaraftale, vi indgik i efteråret, var med til at bringe mere ro og bedre arbejdsmiljø til blandt andet børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital. Det fortæller TR Stine Højgaard Lassen om i det nummer af Sygeplejersken, der udkommer i næste uge:

"Der var et meget stort pres på afdelingen, som ikke kunne have været forudset. Vi lukkede stort set al ambulant aktivitet for at frigive ekstra sygeplejersker, men det var ikke tilstrækkeligt. Og derfor var der behov for at flere sygeplejersker tog ekstravagter. Dilemmaet stod mellem at få dem pålagt eller tage dem frivilligt."

"Situationen var, at ingen ønskede at få pålagt ekstravagter. Dels får du ikke betaling for at blive pålagt ekstravagter, og dels skaber det et enormt dårligt arbejdsmiljø, som udtrætter folk."

Langsigtede handlingsplaner
DSR’s krav for at indgå RS-vikaraftalen var, at der blev lavet en langsigtet handlingsplan for at afhjælpe den situation, der havde skabt behovet for overarbejde. Derfor er der nu blevet ansat ekstra sygeplejersker på afdelingen.

- Vi har taget erfaringerne fra RS-aftalen med til forhandlingerne om en ny FEA-aftale. Derfor handler vores udspil - ud over den bedst mulige betaling – om, at der skal være tale om en rammeaftale, der først træder i kraft, når det er aftalt lokalt. Aftalen skal altså ikke kunne trækkes ned over hovedet på afdelinger, hvor vores medlemmer ikke ønsker den. Samtidig er vores krav, at aftalen er betinget af, der lokalt laves handlingsplaner for, hvordan den situation, der har udløst behovet for ekstraarbejde, kan afhjælpes, fortæller Christina Windau Hay Lund.

Stadig krav om højere grundløn
Vi har også i forhandlingerne gjort det klart, at en FEA-aftale ikke kan stå i stedet for en mere langsigtet strategi for rekruttering og fastholdelse, herunder behovet for et løft af grundlønnen.

- Hvis vi når til enighed med regionen om en aftale, er det ikke ensbetydende med, at sygeplejersker skal føle sig presset til at tage ekstravagter. Det er vigtigt at mærke efter, hvad man har lyst til og kan holde til. Men hvis man arbejder ekstra, skal man selvfølgelig honoreres ekstra for det, siger kredsformanden.

Forhandlingerne med Region Nordjylland fortsætter, og i hele forløbet er vi i tæt kontakt med fællestillidsrepræsentanterne i regionen.

I hører naturligvis nærmere, når der er nyt at fortælle om forhandlingerne.