Får du den korrekte løn?

Hver tredje oplever fejl i lønsedlerne, så det er en god idé at tjekke din lønseddel igennem hver måned.

Oprettet: 15.11.2022
Carsten Lorenzen

Får du den korrekte løn?

Kun 1/3 af alle sygeplejersker tjekker deres løn og risikerer derfor at få forkert løn udbetalt. Du kan selv tjekke din lønseddel med bare fem punkter - det er endda kun to punkter, du skal holde øje med hver måned. På den måde kan du hurtigt se, om du får den korrekte løn.

Alt for mange - omkring hver tredje - oplever , at der er fejl i lønsedlerne, så det er en god idé at tjekke den hver måned. Finder du fejl, så kontakt din leder, så denne kan rette fejlen. Undrer du dig over noget, så kontakt din tillidsrepræsentant.

 

Løntjek på kredskontoret

Ellers mød op på kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV:

Tirsdag den 29. november kl. 13.30-17.00

Her sidder et par af kredsens faglige konsulenter klar til at gennemgå din lønseddel med dig.

 

Tjek hver måned:

1) Timetal

• Tjek, at der står de rigtige timetal, og om eventuelt overarbejde er blevet registreret.

2) Genetillæg/særydelser

• Gem alle udgaver af dine vagtplaner og skriv altid ned, hvornår du arbejder, og om der er ændringer i forhold til din vagtplan.

• Tjek dine arbejdstidsbestemte tillæg (genetillæg/særydelser). Fremgår alle dine lørdags-, søndags-, aften- og nattillæg?

• Tjek om ændringer i forhold til vagtplanen er registreret, så du får tillæg efter arbejdstidsaftalen.

 

Tjek når du får nyt job, ny funktion eller ny kvalifikation:

3) Anciennitet

• Tjek, at der står den rigtige anciennitetsdato. Den afgør, om du er placeret på det rigtige løntrin – og hvornår du stiger næste gang. Ancienniteten afspejler din erfaring som sygeplejerske.

4) Løntrin og tillæg

• Tjek, at du får det rigtige løntrin.

• Tjek, om du får de rigtige tillæg for både funktion og uddannelse samt eventuelt lokalt forhandlede tillæg. Det er også vigtigt at tjekke, om din løn er blevet korrekt reguleret.

5) Pension

• Tjek, at pensionsprocenten er korrekt.

Hvis disse 5 punkter er korrekte, så er din løn med stor sikkerhed også korrekt.

 

Er du i tvivl? - så få hjælp!

Lønsedler er komplicerede og kan være svære at gennemskue. Er du stadig i tvivl efter at have tjekket de fem punkter i denne folder, så kontakt din tillidsrepræsentant, din fællestillidsrepræsentant eller Kreds Nordjylland.

Alle skal selvfølgelig have den løn og de tillæg, vi har aftalt.

I Nordjylland har vi også en række forhåndsaftaler, der supplerer de overordnede overenskomster og aftaler.

Find forhåndsaftaler her.

 

Læs mere:

DSR.DK

På DSR’s hjemmeside finder du alt om overenskomster, arbejdstidsaftale, løntrin, tillæg, pension og meget andet.

Du kan også se eksempler på lønsedler fra både regioner og kommuner.

Dsr.dk/løntjek

 

Lønberegner

Sundhedskartellet har en lønberegner, der kan benyttes af alle, der er ansat i regioner og kommuner.

Den er god at bruge, før du skifter job, timetal, funktion mv.

Lønberegner

 

Hent materialer:

loentjek_plakat_png

Plakat A4

Plakat A3

Folder