Lokal aftale om Covid-19-beredskab

Honorering med tilbagevirkende kraft, frivillighed og tillæg er en del af den aftale, DSR har indgået med Region Nordjylland om Covid-19-beredskabet.

Oprettet: 06.07.2020

Siden begyndelsen af maj har DSR arbejdet for at sikre rammer og betaling for de medlemmer, der deltager i Covid-19-beredskabet.

- Endelig er det lykkes at indgå en aftale med Region Nordjylland og en tilkendegivelse fra regionen om, hvordan man vil håndtere processen. Selvfølgelig skal sygeplejersker honoreres for at indgå i beredskabet, og selvfølgelig skal de kende deres arbejdsrammer. Så det har været en længe ventet aftale, siger kredsformand Jytte Wester og fortsætter:

- Ud over aftalen har regionen tilkendegivet, at det som udgangspunkt er frivilligt, om man ønsker at stå til rådighed for beredskabet. Det har vi kæmpet for – frivillighed og dialog bør altid være vejen frem.

Inden overvejelser om at melde sig til beredskabet, er det vigtigt at afklare med ledelsen, hvor og hvor længe de tænker, at rådigheden skal vare. Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange, der melder sig, skal ledelsen drøfte den konkrete proces for bemandingen med tillidsrepræsentanten, og kan først derefter udpege.

Tillæg og honorering

Aftalen kan læses i bunden af artiklen, men i korte træk siger den bl.a. følgende om honorering:

  • Hvis du står til rådighed for beredskabet, får du et generelt pensionsgivende tillæg på 1.311,34 kr. om måneden. Hvis du står til rådighed en del af måneden, får du alligevel betalt tillæg for den fulde måned.
  • Hvis du overgår til tjeneste på afdelingen med Covid-19, får du udbetalt et honorar på 1.573,61 kr., der ikke er pensionsgivende. Det honorar er altså oven i det generelle tillæg for at være en del af beredskabet.
  • Når du går tilbage til din faste afdeling, får du udbetalt et tilsvarende honorar, fordi du skifter til en ny tjenesteplan.
  • Betalingen dækker, at du står til rådighed, og at du skifter tjenesteplan. Når du arbejder efter tjenesteplan, gælder arbejdstidsaftalen og overenskomsten, og du skal have de almindelige betalinger for ændringer af vagter, overarbejde m.v.

Tilbagevirkende kraft

Aftalen gælder fra den 1. juli og til 31. december 2020. Men den har tilbagevirkende kraft til 13. maj.

Så hvis du har stået i Covid-19-beredskabet i perioden fra 13. maj, skal du – evt. i samarbejde med din tillidsrepræsentant – sikre dig, at du kommer med på ledelsens oversigt.

Den oversigt skal foreligge senest i september, hvorefter tillægget på de 1.311.34 kr. om måneden vil blive efterbetalt.

Aftale ifm. etablering af COVID-19 beredskab + Tilkendegivelsespapir fra Region Nordjylland