Lukning af Lungemedicinsk viser udfordringen for sundhedsvæsenet

Lungemedicinsk afdeling i Hjørring lukkes, og både patienter og sygeplejersker flyttes til andre afsnit. Et alt for tydeligt eksempel på krisen i sundhedsvæsenet.

Oprettet: 21.09.2022

Lukningen af lungemedicinsk Afsnit i Hjørring er desværre et tydeligt eksempel på den udfordring, hele sundhedsvæsenet står overfor.

Det siger kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund efter det i går kom frem, at sygeplejerskemanglen betyder, at 14 sengepladser fra Lungemedicinsk flyttes til først og fremmest hjerteafdelingen, mens fem-seks sengepladser flyttes til sygehusets øvrige medicinske afdelinger.

- Vi har advaret om det her i årevis, og jeg frygter, at det ikke er sidste gang, siger Christina Windau Hay Lund.

Allerede for et år siden viste en undersøgelse fra Megafon, at 27% af de adspurgte sygeplejersker inden for den seneste måned havde oplevet, at sengepladser på deres afdelinger blevet lukket, fordi der var for få sygeplejersker til arbejdsopgaverne. I Nordjylland har især sygehuset i Thisted været hårdt ramt.

Lukningen af afdelingen og flytningen af sengepladserne vil selvfølgelig især ramme de patienter, der nu skal ligge på afdelinger uden specialuddannet personale. Det risikerer at gå ud over patientsikkerheden. Samtidig vil det betyde markant overbelægning – både i forhold til antal senge på stuer og gange og i forhold til, hvor mange patienter den enkelte sygeplejerske har ansvaret for. For selv om sengepladserne lukkes eller flyttes, har vi stadig samme antal patienter.

I forvejen viste førnævnte undersøgelse, at 31% af de regionaltansatte og 20% af de kommunaltansatte vurderede, at travlhed eller underbemanding i den seneste måned havde været medvirkende årsag til at en patients tilstand blev forværret. Og 16% i regionerne og 7% i kommunerne vurderer, at travlhed eller underbemanding har været medvirkende årsag til at der opstod en livstruende situation for en patient.

- Det her er dybt alvorligt og viser, at der er behov for en øjeblikkelig og markant politisk indsats. Der skal tilføres betydelige beløb til sundhedsvæsenet, og der er ingen vej uden om at tale højere løn til sygeplejerskerne, hvis vi ikke skal se et totalt kollaps af sundhedsvæsenet, siger Christina Windau Hay Lund.

Lukningen af afsnittet risikerer at gøre problemerne endnu større, end de er i forvejen. For nu skal sygeplejerskerne fra Lungemedicinsk flyttes ud på nye afdelinger, hvor de ikke har specialkompetencer. Det skaber stor usikkerhed og frustration.

- Det kan betyde, at endnu flere siger deres job op. For at undgå det, skal der nu og her sikres den fornødne oplæring, så sygeplejerskerne er trygge ved de nye opgaver, det skal udføre på de afdelinger, de flyttes til. Samtidig skal ledelserne have fokus på arbejdsmiljøet. Vi ved også, at løn betyder noget i forhold til at fastholde sygeplejersker, så sygehuset ikke risikerer at miste endnu flere af de sygeplejersker med viden om lungeområdet, som man vil være helt afhængige af, hvis der atter skal kunne opbygges et lungemedicinsk afsnit under Regionshospital Nordjylland i Hjørring, siger Christina Windau Hay Lund.

Hun er i øvrigt blevet interviewet af Nordjyske om lukningen.