Mange spørgsmål om ny ferielov

Selv en grundig gennemgang af den nye ferielov forhindrede ikke en del opfølgende spørgsmål

Oprettet: 03.09.2019
Carsten Lorenzen

1. september trådte første del af en helt ny ferielov i kraft. Loven betyder, når den er fuldt gennemført om et år, at vi holder samtidighedsferie i stedet for forskudt ferie, hvor man har sparet op året før.

Den nye lov betyder, at nyansatte fra 1. september 2020 ikke længere skal vente med at holde ferie med løn, men kan holde ferie stort set fra den første ansættelsesmåned.

Det nye system er dog ikke bare anderledes – det er også lidt mere kompliceret. Derfor har Dansk Sygeplejeråd gjort en stor indsat for at informere om den nye lov gennem blandt andet medlemsmøder.

Lægge til og trække fra

Det første møde blev afholdt mandag den 2. september på kredskontoret, hvor DSR’s jurist Elise Hammer gennemgik loven og de mange ændringer.

- De fleste synes nok, at det er lettere bare at få 25 feriedage om året og så trække fra, når man holder ferie. Nu skal man både lægge til og trække fra, sagde Elise Hammer på mødet.

Loven indeholder også overgangsordninger fra den nye til den gamle lov – også det blev gennemgået af Elise Hammer.

Ingen mister noget

Det er vigtigt at sige, at ingen mister optjent ferie eller får mindre ferie under den nye lov. Men for at forhindre, at man både kan afholde den optjente ferie under den gamle lov og samtidighedsferien under den nye lov i løbet af det samme år, så bliver en del ferie indefrosset til udbetaling, når man forlader arbejdsmarkedet.

Oplægget fra Elise Hammer affødte en hel byge af spørgsmål fra de over 50 fremmødte. Spørgsmål om nyuddannede, om jobskifte, om optjening ved jobskifte og meget andet.

Kreds Nordjylland holder endnu et medlemsmøde om den nye ferielov den 16. september i Thisted. Der er stadig ledige pladser.

Du kan også finde flere oplysninger via nedenstående links:

 

Dansk Sygeplejeråd:

https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/din-situation/ferie/vaerd-at-vide-om-de-nye-ferieregler

 

Borger.dk:
https://www.borger.dk/kampagnesider/ny-ferielov

 

Beskæftigelsesministeriet:

https://bm.dk/arbejdsomraader/politiske-aftaler-reformer/politiske-aftaler/2017/ny-ferielov-i-danmark/

 

Dr.dk:

https://www.dr.dk/ligetil/overblik-forstaa-den-nye-ferielov-i-danmark