Mange tanker fra kredsformanden efter delvis nedlukning af Nordjylland

En svær tid er pludselig blevet endnu sværere her i Nordjylland. Syv kommuner er blevet ramt af hårdere nedlukning end resten af landet, og indbyggerne i de syv kommuner får fire meget udfordrende uger.

Oprettet: 06.11.2020
Carsten Lorenzen

Konsekvenserne kan dog mærkes langt ud over de berørte kommuners grænser, for mange arbejder på kryds og tværs, har fritidsaktiviteter, børn og anden familie i andre områder eller partnere, der arbejder på den anden side af en kommunegrænse.

Mine tanker går til alle jer, der nu oplever (endnu) en hård periode. Men jeg kan også se behovet for, at vi får inddæmmet og udryddet den nye variant af coronavirus, så vi kan se frem til en vaccine, der kan medvirke til at genskabe livet, som vi kender det.

Nedlukningen kommer til at berøre både frihed og netværk. Mange af jer vil opleve en hektisk hverdag med hjemsendte børn, manglende offentlig transport og måske nye opgaver på jobbet. Der vil være mange udfordringer og afsavn.

Som udgangspunkt arbejder hele sundhedssektoren videre. Vi er en del af det kritiske beredskab, der ikke bliver lukket ned. Enkelte af jer kan dog blive bedt om at arbejde hjemme – det kan for eksempel være i stabsfunktioner, som undervisere, forskere og flere andre funktioner. Det skal aftales med jeres ledelser. Ingen kan dog sendes hjem uden løn, og der skal tages hensyn til, at I kan have et godt arbejdsmiljø også derhjemme.

Hvis I bliver bedt om at udfylde nye opgaver, tage overarbejde eller lignende, gælder alle eksisterende overenskomster og arbejdstidsaftaler. Det gælder også den særlige regionale aftale om covid-beredskab.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland er i dialog med både regionale og kommunale arbejdsgivere om de vilkår, der skal være gældende i den kommende periode. Vi har også fuld opbakning fra resten af Dansk Sygeplejeråd, der er meget opmærksom på, om vi her i Nordjylland har særlige behov for hjælp og støtte.

Mange forhold er stadig uafklarede og vil først falde på plads de kommende dage. Vi står naturligvis klar til at hjælpe med både små og store problemer. Din tillidsrepræsentant er ofte den nærmeste til at svare på konkrete spørgsmål, og selv om mange på kredskontoret arbejder hjemme, står alle til rådighed på telefon og mail inden for almindelig arbejdstid. Her i weekenden vil undertegnede også kunne kontaktes på telefon 2217 0358.

Pas godt på hinanden – sammen skal vi nok klare det!

Jytte Wester, kredsformand