Medlemsmøde om OK21 med formand Grete Christensen

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.00 – 20.30 holder Kreds Nordjylland møde om overenskomstforhandlingerne, mæglingsforslaget og den nye afstemning

Oprettet: 26.05.2021
Carsten Lorenzen

Mæglingsforslaget fra Forligsinstitutionen sendes til urafstemning blandt de af DSR's medlemmer, som er ansat på det regionale og kommunale område eller medlem af SLS, i perioden 28. maj til 13. juni 2021.

Helt naturligt er der mange spørgsmål i kølvandet på hele forhandlingsprocessen.

Disse spørgsmål vil vi gerne i dialog med jer om, og vi vil også gerne tale om det videre arbejde for at skaffe bedre løn til sygeplejersker i blandt andet den komité, der skal nedsættes med opbakning fra både fagbevægelse, arbejdsgivere og regering.

Vi vil gerne tale om, hvordan vi i fællesskab kan stå stærkt i fremtiden.

Vi håber på, at rigtig mange gerne vil deltage.

Mødet holdes:

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.00 – 20.30

Mødet foregår via teams

Tilmelding senest den 1. juni via www.dsr.dk/nordjylland under ’Arrangementer’.

Dagen inden mødet fremsendes mail med link til de tilmeldte.

#EnFremtidUdenForskel #Lønløftet #ViErMereVærd