Nordjysk forslag vedtaget efter lang debat

Efter en af de længste debatter på kongressen, adskillige ændringsforslag og diskussioner om proceduren blev det eneste nordjyske forslag vedtaget torsdag formiddag.

Oprettet: 19.05.2022
Carsten Lorenzen

Forslaget handler om, at der skal være en karensperiode på seks måneder medlemskab af DSR, før man kan blive valgt til tillidsposter som kredsformandsskab, kredsbestyrelse, tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant.

Forslaget var stillet af et stort flertal i den nordjyske kredsbestyrelse og blev motiveret af Pia Jødal Næss-Schmidt.

- Jeg har oplevet, at der var to kandidater til en post som tillidsrepræsentant – den ene var bare ikke medlem af DSR. Derfor måtte jeg ringe ind på kredskontoret for at sikre mig, at vedkommende havde fået sig meldt ind, sagde Pia Jødal Næss-Schmidt fra talerstolen.

Hun argumenterede for, at kandidater bør udvise større dedikation og kendskab til organisationen og det arbejde, vedkommende skal udføre, for at kunne stille op.

Lang debat

Forslaget udløste en lang debat med langt over 20 deltagere. Blandt andet var de sygeplejestuderende nervøse for, at det ville udelukke den fra at stille op til kredsbestyrelserne, når der kun er valg højst en gang i løbet af deres studietid. Et ændringsforslag betyder, at reglen ikke kommer til at gælde for studerende.

Andre pegede på, at man risikerede at begrænse muligheden for at få meget aktive sygeplejersker med i centrale poster i organisationen.

- Nogle arbejdspladser har ikke ret mange sygeplejersker og har sjældent kampvalg. Så er jeg bekymret for, at vi begrænser sig selv, sagde blandt andet den delegerede Christina Rosenberg.

Andre pegede på, at vi i dag giver ikke-medlemmer adgang til vores tillidsposter.

- I dag kan nogle melde sig ind, stille op til et valg som de taber for så at melde sig ud igen, påpegede Diana Jensen Saksulv fra Kreds Hovedstaden.

Ken Curt Strøm Andersen, også fra Hovedstaden, pegede på, at nogle medlemmer har meldt sig ud og ind flere gange i forbindelse med OK-konflikterne.

- De har en karensperiode i forhold til at få hjælp fra DSR på seks måneder. Så virker det absurd, at de godt kan stille op til en tillidspost, påpegede Ken.

Mulighed for dispensation

For ikke at risikere, at man på en arbejdsplads står uden tillidsrepræsentant, hvis eneste kandidat er et nyindmeldt medlem, vedtog kongressen et ændringsforslag om, at kredsformanden kan give dispensation fra seksmåneders-reglen.

Efter gode input, lidt usikkerhed om ændringsforslag i forskellige retninger, en summepause og endnu en debatrunde, blev forslaget vedtaget med stort flertal.

kongres_nordjysk_forslagkongres_nordjysk_forslagkongres_nordjysk_forslagkongres_nordjysk_forslagkongres_nordjysk_forslag