Nordjysk vinterpakke på plads

Region Nordjyllands del af vinterpakken (103,3 millioner) har bl.a. en fastholdelsesbonus, som DSR har argumenteret for.

Oprettet: 21.12.2021

Vinterpakken – den landsdækkende milliard kroner, som blev afsat på finansloven til at hjælpe sygehusvæsnet gennem vinteren – er nu også blevet fordelt i Nordjylland.

- Vores hovedpointe i forhandlingerne har hele tiden været, at midlerne skulle gå til at fastholde medarbejdere. Det er jeg glad for, at vi har kunnet blive enige om, siger kredsformand Christina Windau Hay Lund.

Medarbejdere, der er ansat i perioden 1. december-31. marts, vil således modtage et ikke-pensionsgivende fastholdelsestillæg på 12.000 kroner, hvis de er ansat i en af de omfattede afdelinger hele perioden.

Fastholdelsestillægget vil blive udbetalt i to rater – første del med lønnen i januar, anden del i april (se nærmere i selve aftalen, som der er et link til nederst i nyheden).

- I DSR kunne vi godt have tænkt os, at endnu flere sygeplejersker var omfattet af aftalen, fordi alle yder en kæmpe indsats hver dag og er hinandens forudsætning, men i sidste ende er det regionen, der har prioriteret, hvilke områder der er omfattet af aftalen. Den udstukne ramme fra folketinget lagde ikke op til, at alle ville kunne få del i midlerne, siger kredsformanden.

Kamp for ligeløn fortsætter uændret

I aftalen er der også en aktivitetsbonus, hvor medarbejdere vil få 150 kroner pr. præsteret ekstra time (overarbejde, FEA eller mistet fridøgn). Det er penge, som kommer oven i alle de tillæg, man ellers er berettiget til ved overarbejde.

- Det er vigtigt, at der ikke bliver lagt mere pres på nogen i forhold til at arbejde mere, end man har lyst til og kan holde til. Men vi ved, at der er mange, som allerede nu arbejder ekstra og også vil gøre det de næste måneder. Det skal selvfølgelig honoreres, siger Christina Windau Hay Lund.

- Det er rigtig godt med de her ekstra penge til en ekstraordinær hård vinter. Men vi kæmper videre for løsninger til at få et robust sundhedsvæsen på den lange bane og for, at politikerne skal huske, at sundhedsvæsnet ikke alene består af sygehuse. Midlertidige tillæg gør heller ikke op med uligeløn og for lav grundløn – den kamp fortsætter uændret, understreger kredsformanden.

Du kan se aftalen om vinterpakken her

Midlerne fra vinterpakken holdes uden for reguleringsordningen.

Ifølge regionen vil lederne i de berørte områder snarest få tilsendt yderligere information om, hvordan de lokalt skal håndtere vinterpakken.