Nordjyske sygeplejersker hjælper Ghana

En delegation fra sundhedssektoren i Ghana var i går på besøg på Aalborg Universitetshospital, hvor de blev introduceret til både sygehuset og den stærke danske tradition for fagforeninger og samarbejde.

Oprettet: 04.05.2023
Carsten Lorenzen

- Vi har et ønske om at styrke det geriatriske område – også på vores uddannelser. Her håber vi at kunne lære af Danmark, fortalte Akua Owusua, der er leder af Sygeplejeskolen på Knutsford University College i Ghanas hovedstad Accra.

Hun er selv sygeplejerske og med i den delegation fra Ghana, der i disse dage besøger Nordjylland for at lære af vores tilgang til ældrepleje – ikke mindst omsorgsdelen.

Akua Owusua er leder af Sygeplejeskolen på Knutsford University College i Ghanas hovedstad Accra
Akua Owusua er leder af Sygeplejeskolen på Knutsford University College i Ghanas hovedstad Accra

Den traditionelle familiestruktur i Ghana er under nedbrydning, som det er sket i mange lande, når industrialisering og urbanisering erstatter familielandbrug og landsbyfællesskaber.

- Gamle mennesker kan ikke længere forvente at blive passet af deres voksne børn. De voksne børn flytter fra landsbyerne og ind til storbyerne for at få arbejde. Og i byerne går begge voksne i husstanden ofte på arbejde. Mange gamle er derfor overladt til sig selv, uden nogen form for hjælp. Mange er syge og svækkede og lever en kummerlig tilværelse. Der er få muligheder for pleje og behandling ved sygdom og svækkelse. I mange familier tager børnebørn sig af de gamle, med den omfattende konsekvens, at de ikke kommer i skole og tager uddannelser. De gamles situation er altså et omsiggribende problem, med store samfundsmæssige konsekvenser, både nu og for de fremtidige generationer, skrev Danish Nightingale Foundation til Kreds Nordjylland forud for besøget.

Intensivsygeplejerske Lisa Fuglsig Paarmann er formand for den nordjyske afdeling af  Danish Nightingale Foundation og drivende i samarbejde med Ghana.
Intensivsygeplejerske Lisa Fuglsig Paarmann er formand for den nordjyske afdeling af Danish Nightingale Foundation og drivende i samarbejde med Ghana.

Den nordjyske afdeling af organisationen består primært af intensivsygeplejersker fra Aalborg Universitetshospital, der gennem flere år har haft et samarbejde med den dansk-ghanesiske organisation CARE4AGED for at forbedre livskvaliteten for ældre, handicappede og svage grupper i det vestafrikanske land.

Samarbejdet har blandt andet bestået i at samle brugt hospitalsudstyr og i et projekt, der skal styrke uddannelserne i Ghana. Derfor er den ghanesiske delegation blevet introduceret til UCN og SOSU-skolen. Håbet er et mere formelt samarbejde med blandt andet udveksling af studerende.

Sygeplejefaglig direktør Lisbeth Lagoni forklarer den danske tilgang til patientpleje.
Sygeplejefaglig direktør Lisbeth Lagoni forklarer den danske tilgang til patientpleje.

På mødet tirsdag gav sygeplejefaglig direktør Lisbeth Lagoni en grundig indføring i struktur og opgaver i det nordjyske sundhedsvæsen – herunder det fokus på patienten, der er omdrejningspunkt for den danske sundhedssektor.

Af delegationens spørgsmål fremgik det tydeligt, at man i Ghana netop har udfordringer med at se patienter og ældre borgere som mennesker, ikke kun diagnoser. Der mangler fokus på pleje og omsorg.

Derfor var ghaneserne meget interesserede i Fundamentels of Care. Og de lyttede intenst, da kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund fortalte om et besøg hos en sygeplejerske, der kunne fejre sit 70-års jubilæum som medlem af Dansk Sygeplejeråd.

- Hendes historie var bemærkelsesværdig. En unik fortælling om, hvordan vores fag har ændret sig gennem årene. Hendes livshistorie som sygeplejerske var spændende, men især én ting gjorde indtryk på mig. Hun sagde, at den ting, der havde ændret sig mest gennem årene, var, hvordan vi så på patienterne. Da hun startede som sygeplejerske, var patienten som individuelt menneske ikke i fokus. Man fokuserede på at behandle sygdom - og kun det. Det centrale fokus i dag er patienten. Vi arbejder nu med stort fokus på patientinddragelse, fortalte Christina Windau Hay Lund.

Kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund fortalte både om den danske arbejdsmarkedsmodel, DSR's engagement i at skabe gode uddannelser og forhold for patienterne og om betydningen af at se patienter og borgere som individer.
Kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund fortalte både om den danske arbejdsmarkedsmodel, DSR's engagement i at skabe gode uddannelser og forhold for patienterne og om betydningen af at se patienter og borgere som individer.