Nordjyske sygeplejersker indstillet til pris

Tre nordjyske sygeplejefaglige indsatser er blevet indstillet til at vinde Athena Prisen.

Oprettet: 08.09.2020

Flere nordjyske sygeplejersker har mulighed for at vinde Dansk Sygeplejeråds og Bauta Forsikrings nye faglige pris, Athena Prisen.

Blandt de 35 indstillinger peger fire af dem på nordjyske indsatser, hvoraf den første er indstillet to gange:

Projektet Pigtail nefrostomikateter - en klinisk sygeplejeintervention

To sygeplejersker fra Urologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital står bag et 3-faset interventionsforskningsprojekt om pigtail nefrostomikateter. Målet er at nedsætte antallet af patienter, der grundet komplikationer relaterede til pigtail nefrostomikateter, kommer til akutte ambulante behandlinger og indlæggelser. Der er arbejdet med en tværsektoriel intervention.

Udvikling af nye tiltag og støtte til nytilkommende korttarmspatienter

TPN-teamet på Medicinsk Gastro-enterologisk sengeafsnit 9 på Aalborg Universitetshospital arbejder for, at patienterne kan få deres livskvalitet tilbage. Det gør de ved at oplære patienterne i livet med TPN (parenteral ernæring), herunder i selv at til- og frakoble deres ernæring og væske til deres centrale kateter. TPN-teamet vil gerne etablere patient-aftener, som har til formål at skabe rammerne for, at patienterne kan møde ligesindede og udveksle erfaringer, samt høre små oplæg om mulighederne for at rejse til udlandet som TPN-patient. Oplæggene kan f.eks. handle om spisesituationer, arbejdslivet, fysisk aktivitet, sex og samliv, infusion via pumpe mm.

Projektet VBS-PRO-DIA - Værdibaseret Sundhed og Patientrapporterede Oplysninger i Diabetes

I 2017 nedsatte Region Nordjylland et team på Endokrinologisk ambulatorium på Aalborg Universitetshospital med henblik på at skabe et digitalt PRO (patientrapporterede data)-værktøj med fokus på VBS PRO DIA. Her er tale om et multidisciplinært team med solid sygeplejerskepræsentation. Dette samarbejde har blandt andet resulteret i udarbejdelsen af et Dashboard med handlemuligheder for at henvise til tilgængelige rehabiliterings- og behandlingstilbud i kommune og på hospital for de sundhedsprofessionelle ud fra devisen om, at vi ikke skal spørge om noget, vi ikke derefter kan hjælpe patienten med.

 

Prisen gives til to sygeplejefaglige indsatser, der hver belønnes med 50.000 kroner til at udvikle indsatsen på arbejdspladsen.

En faglig bedømmelseskomité nominerer fem udvalgte indsatser, og derefter bliver der kåret to vindere, som offentliggøres, når prisen uddeles på arbejdspladserne den 25. november.

Læs om Athena Prisen og se en kort præsentation af de 35 indstillinger til prisen.