Ny FEA-aftale med Region Nordjylland

Der er indgået en ny aftale om frivilligt ekstraarbejde, FEA, med Region Nordjylland.

Oprettet: 11.02.2022
Carsten Lorenzen

Mange afdelinger på de nordjyske sygehuse har oplevet, at det har været svært at få dagligdagen til at hænge sammen. Samtidig har vi i kredsen modtaget en del henvendelser fra medlemmer, der har ønsket en ny aftale.

Medlemmerne fortæller, at deres arbejdsmiljø og hverdag er presset af mange pålæg af ekstravagter – vagter, der aflønnes dårligere, end hvis de havde været omfattet af en FEA-aftale.
Forhandlingerne har været diskuteret med både tillidsrepræsentanter og kredsbestyrelsen, der har været med til at formulere kravene til den nye aftale.

- Det har været lange og svære forhandlinger. Men det har været afgørende for os, at der ikke er tale om pukkelafvikling, og at honoreringen ikke står alene, fordi der samtidig skal laves handlingsplaner for at afhjælpe personalemanglen på de enkelte afsnit, siger kredsformand Christina Windau Hay Lund.

Aftalen skal drøftes for hver enkelt afsnit, inden den kan træde i kraft.

Der bliver medlemsmøde om den nye aftale på tirsdag den 15. februar - se herunder.

Taksterne i 2022-tal (i selve aftalen står tal i 2018-niveau, som her er fremskrevet til i dag):

0-4 timer: 905 kr.
4-8 timer: 1.863 kr.
Over 8 timer: 228,85 pr. påbegyndt time.

Tillægget for FEA-vagten tillægges ikke pension.

Dertil kommer tillæg efter arbejdstidsaftalens bestemmelser.

Et regneeksempel for en fuldtidsansat:
FEA-vagt på 8 timer på fridag:
1.863 kr. FEA-tillæg
558 kr. for mistet fridag
21 kr. pension af tillæg for mistet fridag
2.442 kr. i alt

På en stregdag vil den tilsvarende vagt give 1.863 kr.

Du vil stadig modtage overtidsbetaling efter gældende regler.

Frivilligt
Det er vigtigt at understrege, at der er tale om frivilligt ekstraarbejde. Du bestemmer altså selv, om du vil sige ja til vagter, hvor tit og hvornår.

Aftalen træder først i kraft på det enkelte afsnit, når der har været en drøftelse mellem FTR og ledelsen. Der skal lægges en plan for, hvordan den pressede situation på afsnittet kan afhjælpes.

Den nye FEA-aftale er trådt i kraft med tilbagevirkende kraft fra 16. januar. Den gælder efter godkendelse i seks måneder for det enkelte afsnit, men løber som rammeaftale frem til 31. marts 2023.

 

Medlemsmøde om FEA-aftale

Hvor meget skal jeg have for ekstraarbejde? Er alle afdelinger på sygehusene omfattet af aftalen? Hvordan kan aftalen være med til at forbedre arbejdsmiljøet? Kommer der også FEA-aftaler i kommunerne? Kan jeg sige nej til at tage ekstraarbejde? Må min leder nu bare ringe og skrive døgnet rundt?

Der kan være mange spørgsmål til vores nye aftale om frivilligt ekstraarbejde (FEA) med Region Nordjylland. Du kan få svar på dem alle på vores virtuelle medlemsmøde:

TIRSDAG DEN 15. FEBRUAR

KL. 16.30-18.00

Tilmelding nødvendig, så du kan få tilsendt link.

Tilmeldingsfrist: 15. februar kl. 15.00:

https://tilmeld.dsr.dk/15022022feaaftale

 

Aftalen:

Læs aftalen her.