Nye strukturer og travlhed fylder i psykiatri og specialsektor

Kredsbestyrelsen (KB) havde på sit seneste møde besøg af fællestillidsrepræsentant i psykiatrien Natalie Holst Christensen og fællestillidsrepræsentant i den regionale specialsektor Anne Marie Stilling. Læs om det og andre emner fra KB-mødet.

Oprettet: 13.03.2023
Carsten Lorenzen

Formålet med besøget fra de to fællestillidsrepræsentanter var at klæde KB bedre på til at diskutere problemerne på de to områder.

Specialsektoren med blandet andet mange bosteder har især udfordringer med, at området er finansieret af egne indtægter, altså ikke skattefinansieret. Det betyder, at der mangler budgetsikkerhed og jævnligt sker tilpasninger. Det har for eksempel resulteret i, at man for nylig er gået fra 11 til kun tre kliniske vejledere.

- Det betyder, at vi ikke kan tage de studerende, vi skal, fortalte Anne Marie Stilling.

Hun nævnte også udfordringer med at få ret til videreuddannelse – specialsektoren bruger ikke specialuddannelsen i psykiatri, da ledelsen ikke betragter området som psykiatri.

De psykiatriske sygehuse har også problemer med at få tilstrækkeligt mange afsted på specialuddannelse.

- Der er kun seks om året, der får specialuddannelsen – og der prioriterer man sengeafsnittene frem for ambulatorierne, sagde Natalie Holst Christensen.

Søger mod bedre arbejdstider

Hun fortalte også, at det var svært at holde på de erfarne sygeplejersker på sengeafdelingerne, fordi nogle søgte mod bedre arbejdstider i ambulatorierne. Ledelsen taler nu – som man også hører på de somatiske sygehuse – om delestillinger mellem sengeafdelinger og ambulatorier.

- Men vi ser en del udfordringer med blandt andet medicinhåndtering og at de ansatte så har to forskellige ledere. Stillingerne er dog ikke slået op endnu, sagde Natalie Holst Christensen.

Psykiatrien er også hårdt ramt af lægemangel. Det betyder opgaveglidning til sygeplejerskerne, da man ellers ikke kommer videre med behandlingen af patienterne. Men honoreringen mangler, fordi der kun er tale om delegeret arbejde, som det er svært at få lønkroner til.

Situationen giver også yderligere travlhed – der også forstærkes af, at patienterne tit bliver hængende i det psykiatriske sygehusvæsen, fordi nogle kommuner ikke vil betale for bosteder.

Ny struktur kræver ressourcer

Samtidig er hele psykiatrien midt i en stor omorganisering, hvor to områder skal omdannes til fem afdelinger. Som altid med den slags kræver det mange ressourcer.

Et stort patientflow betyder også, at der ikke er tilstrækkeligt fokus på opsporing og forebyggelse. I udgangspunktet er der gode muligheder for fordybelse i ambulatorierne – for eksempel i forhold til børn af psykisk syge. Men de lange ventelister betyder, at der hele tiden er et pres for i stedet at bruge tiden til at tage patienter ind fra ventelisten.

Oplægget fra de to fællestillidsrepræsentanter førte til en lang diskussion i KB om blandt andet specialuddannelser, kombistillinger og lægemangel.

KB vendte også den problemstilling, at man i psykiatrien ser flere patienter, der også har somatiske lidelser – og at man i somatikken har udfordringer med patienter, der også har psykiatriske diagnoser. Derfor bliver der arbejdet videre med medlemsarrangementer om, hvordan man som sygeplejerske i henholdsvis psykiatri og somatik kan arbejde med patienter med dobbeltdiagnoser.

kb_med_psykiatri_9_lille

 

Akutplan

KB diskuterede også den netop fremlagte akutplan. Der var stor enighed om, at det ikke er akutplaner, men langsigtede løsninger, der er brug for. Planen er også helt uden forståelse for, at sundhedsvæsenet hænger sammen, så flere patienter på privathospitaler betyder, at mere personale forlader det offentlige. Samtidig mangler planen fokus på, at flere operationer også betyder, at der kommer flere patienter på sengeafdelingerne.

Helt slemt bliver det, hvis Region Nordjylland samtidig skal spare. KB frygter, at det vil få endnu flere til at sige: Nu stopper det – og det gør jeg også.

 

Rundringning til nyuddannede

Igen i år vil KB ringe til de nyuddannede sygeplejersker for at byde dem velkommen i fællesskabet og høre, hvad de godt kunne tænke sig, at deres fagforening kan hjælpe med.

Emnerne for rundringningen er blandt andet at høre, om alle får den helt nødvendige introduktion, og om man er blevet tilbudt fastansættelse.

- Og så skal vi forsikre de nyuddannede om, at vi har deres ryg, som et medlem af KB sagde.

Rundringningen gennemføres i begyndelsen af maj.

 

1. maj på kredskontoret

I samarbejde med Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter og Kost og Ernæring holder KB fast i traditionen (selv om den ikke er så gammel endnu) og inviterer til 1. maj på kredskontoret. Fra 11-13 vil der være taler, hygge, sodavand, øl og røde pølser.

1_maj_2023_lille