Opbakning til Tjenestemandstirsdag

Der er stadig brug for at kæmpe mod Tjenestemandsreformen fra 1969.

Oprettet: 21.05.2021
Carsten Lorenzen

Behovet stod helt klart, efter Folketinget i går torsdag havde førstebehandling af borgerforslaget om at afskaffe det lønhierarki, der nu i 52 år har holdt lønnen i de kvindedominerede fag nede.

For selv om der var opbakning fra Enhedslisten, SF, Radikale, Kristendemokraterne, Alternativet, Frie Grønne og Dansk Folkeparti, så var der ikke flertal for borgerforslaget.

Især var det tydeligt, at den socialdemokratiske skatteminister Morten Bødskov stadig ikke helt har forstået pointen…

- Derfor er det afgørende, at vi fortsætter det politiske pres, så vi kan få gjort noget ved lønefterslæbet, siger kredsformand Jytte Wester.

Derfor bakker Kreds Nordjylland selvfølgelig op om Tjenestemandstirsdag i Aalborg. I tirsdags var der flotte taler fra sygeplejestuderende Asta Marie Daugbjerg Witt og tr på Aalborg Universitetshospital Heidi Hansen.

På tirsdag går det igen løs på Gammeltorv kl. 15.30. Mød op og vis, at vi fortsætter kampen mod uligelønnen:

 https://fb.me/e/1LO08I0jk

 

tjenestemandstirsdag_18_maj_aalborg_2tjenestemandstirsdag_18_maj_aalborg_1186415725_301760161684919_1543633259056672118_n