Opråb: Det er nu, I kan sørge for bedre velfærd

Næstformændene i de regionale samarbejdsudvalg – heriblandt nordjyske Bente Yder – har sendt åbent brev til regeringen.

Oprettet: 30.08.2019
Vis os, at løfterne er andet og mere end ord, skriver næstformændene i de regionale samarbejdsudvalg bl.a. til regeringen

I forbindelse med de igangværende forhandlinger om næste års økonomi i regioner og kommuner, har næstformændene for de fem regionale samarbejdsudvalg sendt et åbent brev til regeringen.

De skriver bl.a.:

”På vegne af 135.000 medarbejdere i regionerne venter vi forventningsfulde på resultatet af økonomiforhandlingerne. Er det ikke nu - til glæde for patienter og borgere - at de hårdtarbejdende ansatte i den offentlige sektor, der hver eneste dag yder alt, hvad de kan med hver deres faglighed, skal mærke, at løfterne om en ændret retning er andet og mere end ord?”

Du kan læse hele brevet her:

 

Det er nu, I kan sørge for bedre velfærd til borgerne

Mette Frederiksen og Nicolai Wammen ved det. Patienter og borgere ved det. Sundhedsøkonomer har påvist det med klare tal. Og medarbejderne i sundhedsvæsenet mærker det hver eneste dag: Sundhedsvæsenet er alt, alt for presset efter mere end ti års underfinansiering svarende til én milliard kroner om året de seneste 10 år. Dette underminerer på et uacceptabelt niveau medarbejdernes vilkår og muligheder for at yde faglig kvalitet i tilbuddene til patienter og borgere - og forringer i foruroligende grad medarbejdernes arbejdsmiljø.

Efter en intens valgkamp i forsommeren var det derfor en stor opmuntring at få præsenteret den socialdemokratiske regering og dens støttepartiers såkaldte ‘forståelsespapir’. Her udtrykkes i klare vendinger, at et løft i velfærden vil være et afgørende mål for den nye regering; herunder ikke mindst i sundhedsvæsenet. Som Mette Frederiksen ofte udtrykker det: ‘Vi vil en anden retning, et mere retfærdigt samfund.’

Det glæder os! Der er brug for at rette op på underfinansieringen i sundhedsvæsenet – og for at sikre et tilstrækkeligt antal medarbejdere med de rette kompetencer til at løfte opgaverne.

Sørg for tilstrækkelig økonomi – og medarbejdere med de rette kompetencer
De igangværende økonomiforhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner og mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er nu regeringens mulighed for at sætte handling bag ordene.

Det bliver helt afgørende for mulighederne for at udvikle og forbedre sundhedsvæsenet de kommende år, at der findes midler til ikke alene at sikre økonomi i forhold til såkaldte ‘demografiske træk’ - at ældres og børns andel af befolkningen er forholdsmæssigt stigende. Men også til at dække de øvrige voksende udgifter i sundhedsvæsenet til nye behandlingsformer og ny medicin. Sundhedsøkonomer har beregnet, at det samlet drejer sig om omkring to milliarder kroner årligt. De penge må findes!

Desuden er det helt afgørende, at der sikres økonomi, så der er tilstrækkeligt med medarbejdere med de rette kompetencer ansat til at løfte opgaverne i sundhedsvæsenet. Patienter og borgere skal have faglig kvalitet i ydelserne, og det kræver fagligt forsvarlige normeringer for alle personalegrupper.

Vis os, at løfterne er andet og mere end ord
Som repræsentanter for de 135.000 medarbejdere i regionerne ved vi fra deres hverdag og fra vores samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger, at lignende udfordringer gør sig gældende her. Også i kommunerne er der brug for et økonomisk løft til sundhedstilbuddene og de øvrige områder, der skal sikre borgerne, herunder børn, unge og ældre, kvalitet og ordentlighed i velfærdstilbuddene. Og så har vi behov for et langt større fokus på forebyggelse og rehabilitering og formindsket behov for behandling!

På vegne af 135.000 medarbejdere i regionerne venter vi forventningsfulde på resultatet af økonomiforhandlingerne. Er det ikke nu - til glæde for patienter og borgere - at de hårdtarbejdende ansatte i den offentlige sektor, der hver eneste dag yder alt, hvad de kan med hver deres faglighed, skal mærke, at løfterne om en ændret retning er andet og mere end ord?

På vegne af medarbejderne i de fem regioner

Bente Yder, næstformand for det øverste samarbejdsudvalg i Region Nordjylland

Lone Rasmussen, næstformand for det øverste samarbejdsudvalg i Region Syddanmark

Kristina Robins, næstformand for det øverste samarbejdsudvalg i Region Hovedstaden

Anja Laursen, næstformand for det øverste samarbejdsudvalg i Region Midtjylland

Margrethe Essendrop Boel Stendys, næstformand for det øverste samarbejdsudvalg i Region Sjælland