Pia Jødal Næss-Schmidt ny kredsnæstforkvinde

Tillykke til nuværende FTR på Aalborg Universitetshospital Pia Jødal Næss-Schmidt, der fra i dag er ny kredsnæstforkvinde i Kreds Nordjylland.

Oprettet: 08.05.2023
Carsten Lorenzen

Pia Jødal Næss-Schmidt er ny næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland.

Det står klart, efter den interne opstillingsfrist i Kredsbestyrelsen udløb i dag klokken 12, og Pia var den eneste kandidat. Stort tillykke!

Posten blev ledig, efter 1. kredsnæstforkvinde Caroline Kronborg Grøn valgte at trække sig for tre uger siden. Dermed blev Bodil Laustsen konstitueret som ny 1. kredsnæstforkvinde, og Kredsbestyrelsen skulle ifølge DSR’s love finde en ny kredsnæstforperson blandt sin midte.

Pia Jødal Næss-Schmidt kommer fra en stilling som fællestillidsrepræsentant på Aalborg Universitetshospital - et hverv, hun har varetaget de seneste ti år. Pia er uddannet sygeplejerske i 1995 og tog grunduddannelsen som tillidsrepræsentant i 1997. Pia har siddet i kredsbestyrelsen i Nordjylland siden 2013.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde videre for bedre løn, arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for sygeplejerskerne fra en ny position – og til samarbejdet med den øvrige politiske ledelse og de ansatte på kredskontoret. Og så vil jeg gerne sige tak for tilliden, som jeg vil gøre mit for at leve op til, siger Pia Jødal Næss-Schmidt.

Pia Jødal Næss-Schmidt tiltræder i stillingen, så snart hun er frigjort fra en række opgaver på Aalborg Universitetshospital (AaUH) – dog senest 1. juni. Nyt medlem af kredsbestyrelsen bliver Trine Hoff Derosche, ansat i Aalborg Kommune.

Der var senest valg til posterne som fællestillidsrepræsentant (FTR) og FTR-suppleanter på AaUH i november 2022. Da 1. suppleant Laila Mikkelsen netop har besluttet at gå på efterløn i forbindelse med sommerferien, vil 2. suppleant Rikke Vingaard Jørgensen blive ny FTR, mens Gert Mosbæk bliver 1. suppleant. De to øvrige suppleanter vælges snarest blandt tillidsrepræsentanterne på hospitalet.