Politikere afviser forringelser for patienterne

Så du "Rod i regionen" på TV2 Nord Salto i går? Der var absolut ingen forståelse for, at voldsomme besparelser selvfølgelig rammer patienterne.

Oprettet: 24.03.2023
Carsten Lorenzen

- Hvordan forestiller politikerne sig, at der kan spares penge ved at lukke sengepladser, hvis der ikke samtidig skal fjernes personale? Og hvordan skal det kunne ske uden forringelser for patienterne?

Sådan spørger kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund efter en halv times udsendelse på TV2 Nord Salto i aftes. Her diskuterede de tre regionsrådsmedlemmer Mads Duedahl (V), Per Larsen (Kons.) og Lene Linnemann (SF) det, som tv-stationen havde døbt ”Rod i regionen”.

Og de tre politikere var rørende enige om, at der ikke sker forringelser for patienterne, selv om de nordjyske sygehuse skal spare 250 millioner kroner allerede i år. Det skal ske gennem en omfattende spareplan, der blandt andet vil lukke to børne-akutsenge, syv sengepladser i Akut- og Traumecentret i Aalborg, indføre næsten fuldt stop for eksterne vikarer og ekstra overtidsbetaling til personalet.

- Det handler simpelthen om, at vi skal tilbage til tiden før corona, og det kommer vi også. Vi har stadigvæk flere senge, når vi er færdige med at rydde op her, og det handler ikke om, at der er nogle planer om, at der nogen der skal fyres, sagde Lene Linnemann i udsendelsen.

Det står i modsætning til handleplanen fra Hospitalsledelsen i Aalborg, der direkte skriver, at ”Det vil være nødvendigt at reducere antallet af personaler tilknyttet Børnemodtagelsen og Akut- og Traumecenteret. Det vil betyde øget pres på Akutmodtagelsen, flere spidsbelastningssituationer med patienter i gangarealerne og yderligere belastning af personalet.”

- Hvordan kan politikerne så påstå det modsatte? Man må vel trods alt gå ud fra, at Hospitalsledelsen har bedre overblik end politikerne, siger Christina Windau Hay Lund.

Ledelsen peger også på, at især lukningen af to sengepladser i Børnemodtagelsen vil medføre større risiko for, at det går ud over patientsikkerheden og at nationale retningslinjer ikke altid kan efterleves.

- Det er rystende, at politikerne bare affejer konsekvenserne for patienterne, når de hospitalsledelser, de selv har ansat til at varetage opgaverne, så klart og tydeligt siger, at det her går ud over sikkerheden for patienterne. De taler om rettidig omhu, men for mig ville rettidig omhu være, at regionspolitikerne går til Christiansborg og fortæller, at tingene ikke kan hænge sammen i Nordjylland, siger Christina Windau Hay Lund.

Du kan se udsendelsen – eller bare læse en artikel om den – her:

https://www.tv2nord.dk/region-nordjylland/flere-besparelser-til-et-sundhedsvaesen-i-knae-ingen-forringelser-for-patienter-forsikrer-politikere