Rekrutteringsproblemer vil brede sig efter tvang

Operationssygeplejerske fra Hobro fortalte tirsdag morgen i P4 Nordjylland om utrygheden og utilfredsheden med, at hun og kollegerne under trussel om fyring bliver tvunget til at tage weekendvagter i Aalborg.

Oprettet: 24.01.2023
Carsten Lorenzen

- Den tvang og den utilfredshed med arbejdsforholdene, der bliver spredt ud til Hobro også, den kommer til at skinne igennem, og det tror jeg bare giver endnu større rekrutteringsproblemer for den klinikledelse, der nu har taget den her lidt dårlige beslutning.

Operationssygeplejerske Annemette Zinck fra operationsafsnittet Hobro - Klinik Kirurgi-Kræft var klar i mælet, da hun i morges blev interviewet af P4 Nordjylland.

Hun er en af de i alt 65 sygeplejersker fra Hobro og Aalborg, der er blevet varslet, at de fremover skal tage vagter på de kirurgiske sengeafsnit A1 og A2 i Aalborg – i udgangspunktet fire-seks weekender om året.

- Hvis det var midlertidigt, at vi kunne komme og hjælpe dem i et år, så kunne man bedre snakke om det. Men det her er bare en tvang, som der ikke kommer noget godt ud af. Det giver utryghed i ansættelsen for os, der er i Hobro, for hvis man kan ændre vores ansættelsesbrev næsten fra den ene dag til den anden, så kan man vel også ændre det til, at man nærmest permanent er ansat deroppe. Og som operationssygeplejerske synes jeg, at det er vanvittigt at bruge vores specialiserede evner til at dække noget basalt sygepleje i Aalborg, sagde Annemette Zinck.

Senere på morgenen bekræftede hendes chef fra det kirurgiske område under Aalborg Universitetshospital, Lars Maagaard, at der reelt er tale om tvang.

- Det er jo fuldstændig korrekt. Når man bliver varslet nye arbejdsvilkår, så kan man jo vælge at gå ind på de arbejdsvilkår, der er, og hvis man ikke ønsker at arbejde efter de arbejdsvilkår, der bliver udstukket i ens ansættelse, så vælger man jo at opsige sin stilling. Det er jo lidt vilkårene på arbejdsmarkedet, men det er selvfølgelig ikke vores ønske, at nogle opsiger deres stilling, sagde Lars Maagaard.

Han mente, at ledelsen har udtømt mulighederne for at bruge frivillighed – blandt andet fordi der i efteråret blev udbudt FEA-vagter, som det var svært at få besat. Det fremgik dog ikke rigtig i morgenradioen, at der her var tale om interne FEA-vagter for de sygeplejersker, der i forvejen er ansat på A1 og A2.

- Hele efteråret har der været en frivillig merarbejdsaftale med Dansk Sygeplejeråd hvor en hel del af vagterne på sengeafsnittene har været udbudt til den ret høje løn. Der har desværre ikke været ret mange, der har budt ind på det, så vi synes, at vi har forsøgt ad frivillighedens vej ved at udbyde vagterne på favorable vilkår. Derfor har vi set os nødsaget til at fordele ulempen, sagde Lars Maagaard.

Udtalelserne virkede noget provokerende på kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund, der efterfølgende peger på, at man ikke har tilbudt den såkaldt ”ret høje løn” til sygeplejerskerne fra Hobro eller de to afsnit i Aalborg, der også tvinges til at tage vagter på A1 og A2 (Plastik- og mammakirurgisk samt Abdominal-kirurgisk ambulatorium i Aalborg).

- Man har heller ikke reelt forsøgt at kigge på, hvad der skal til for at skabe attraktive stillinger på A1 og A2, som kunne betyde, at sygeplejerskerne vil blive på sengeafsnittene – for eksempel fastholdelsestillæg. De burde spørge sygeplejerskerne, hvad der skal til, for at de vil blive. Sådan har de slet ikke ageret, siger Christina Windau Hay Lund.

I radioen forholdt Lars Maagaard mere til formalia end til, hvordan sygeplejersker fastholdes i jobbet.

- Vi har informeret vores lokale medarbejderudvalg allerede inden, vi varslede. Vi har haft det til debat også i vores lokale medarbejderudvalg og der har været en høringsfrist efter udsendelse af varslingsbrevene, så vi mener egentlig, at vi har gjort, hvad vi skal, efter de forskellige medarbejderinddragelsesregler, der er, sagde Lars Maagaard blandt andet.

P4 Nordjylland kom vidt omkring, men berørte kun overfladisk, hvem der skal udfylde hullerne på de afdelinger, der nu skal sende specialsygeplejersker til sengeafsnittene i Aalborg, og hvad det kan betyde for antallet af operationer i blandt andet Hobro.

Tilbage står usikkerheden, problemerne med at skulle arbejde på flere matrikler og i flere specialer, med at få privatlivet til at hænge sammen – og for en del med overvejelserne om, hvorvidt de skal finde et andet arbejde.

Når de varslede og andre eventuelt skal søge nyt arbejde, har kredsforkvinden et opmærksomhedspunkt.

- Man skal være opmærksom på at gøre indsigelse, hvis der i et nyt ansættelsesbrev står nogle vilkår – herunder arbejde på flere matrikler – som man ikke ønsker at arbejde på, understreger Christina Windau Hay Lund.

 

Du kan lytte til morgenradioen her – Christina Windau Hay Lund var på 1:04:00, Annemette Zinck 1:15:30 og Lars Maagaard 2:39:30.

https://www.dr.dk/lyd/p4nord/p4nord-morgen/p4-morgen-2023-01-24