Rundtur i Hjørring

De fleste af sygeplejerskerne på Regionshospital Nordjylland i Hjørring gav udtryk for, at de elsker deres fag, men at de er utroligt pressede.

Oprettet: 12.01.2023
Carsten Lorenzen

Det fortalte de, da Kreds Nordjylland var på rundtur på sygehuset i to omgange. Før jul besøgte kredsnæstforkvinde Caroline Kronborg Grøn, faglig konsulent Lene Linde og FTR-suppleant Anette Damgaard 402 Akutmodtagelsen, 404 Akut modtageafsnit, 108 Kirurgi og Kvindesygdomme og 205A Intern medicinsk + abdominal.

Forleden var turen kommet til 202 Hjerte-, Endo og Lunge, 107 Kirurgisk Sengeafsnit samt 205b Ældremedicinsk Sengeafsnit.

- Der var travlt alle steder med overbelægning kombineret med ledige stillinger. Dette førte flere steder til en snak om, at det kan være vigtigt at sige fra til den lokale ledelse, siger Caroline Kronborg Grøn.

Man kan lokalt tale om, hvad man stiller op, og hvad kommandovejen er, hvis sygeplejerskerne i vagt oplever, at der mangler sammenhæng mellem ressourcer og opgaver på en given vagt – hvordan skal ledelsen orienteres, kan der indkaldes ekstra hjælp eller eventuelt sendes opgaver videre.

Heldigvis hørte de tre udsendte også om mange gode dage, hvor fagligheden og glæden ved faget var i højsædet.

- På ældremedicinsk snakkede vi med nogle virkelig fantastiske sygeplejersker, som elsker deres fag og speciale: ”Her er du en del af flere patienters sidste tid, og det er et privilegie at få lov til dette”, refererer Caroline Kronborg Grøn.

Medicinsk diplommodul

Undervejs blev der også snakket om, at de medicinske sygeplejersker ikke føler sig anerkendt for deres speciale. Det kan et nyt diplommodul til medicinske sygeplejersker måske være med til at rette lidt op på. Modulet udbydes af UCN i Aalborg, begynder i februar og afsluttes i september. Den er på 10 ECTS-point. Indholdet er blandt andet Fundamentals of Care, klinisk lederskab og tværgående samarbejde.

Er du ansat i Region Nordjylland betales uddannelsen i 2023 af en pulje til kompetenceudvikling. Og du kan stadig nå det – fristen er 15. januar.

https://www.ucn.dk/efteruddannelse/diplomuddannelse/den-sundhedsfaglige-diplomuddannelse/fundamentals-of-care-i-den-komplekse-sygepleje-til-den-medicinske-patient-patientologi