Selvfølgelig fraråder vi ikke uddannelsen

Forleden havde en læserbrevsskribent i Nordjyske den frækhed - for nu at bruge hans eget ord - at påstå, at Dansk Sygeplejeråd gennem ti år har frarådet unge at blive sygeplejersker. Det er selvfølgelig ikke korrekt - og i dagens avis får han svar på påtale.

Oprettet: 12.08.2022
Carsten Lorenzen

"Men da sygeplejerskerne og deres fagforening gennem de seneste ti år har frarådet de unge at søge ind på uddannelsen, mangler landet nye til at tage over."

Det skrev Ole Michaelsen fra Hjørring i et læserbrev i Nordjyske onsdag den 10. august. Og han fortsastte med en noget provokerende kommentar om de sygeplejersker, der tager arbejde i Norge:

"Efter at vi skatteydere har betalt deres uddannelse, har de den frækhed ikke at vente nogle år og dermed betale lidt tilbage til samfrundet. Det vidner om en egoisme, som desværre er oppe i tiden."

Det kunne forkvinde for Kreds Nordjylland, Christina Windau Hay Lund selvfølgelig ikke lade stå uimodsat. Så i dag er nedenstående læserbrev i Nordjyske. Køb gerne avisen - eller læs det her:

Jeg deler fuldt ud Ole Michaelsens bekymring over manglen på sygeplejersker – en bekymring han blandt meget andet giver udtryk for i et læserbrev i Nordjyske den 10. august.

Desværre er bekymringen blevet blandet med et par misforståelser. For vi har aldrig fra Dansk Sygeplejeråd frarådet, at de unge søger ind på sygeplejeskolerne – faktisk tværtimod. Vi har et fantastisk fag og ønsker gerne mange flere kolleger – også blandt de unge. Skolerne har da også været fyldt op med det antal studerende, politikerne har bevilget penge til – kun sjældent har der været tomme pladser før i år. Så manglen på sygeplejersker skyldes blandt andet, at der i mange år har været alt for få pladser på skolerne.

Samtidig ser vi desværre, at en del sygeplejersker forlader faget, fordi de ikke kan holde til en alt for presset hverdag. Også det skyldes, at politikerne har bevilget for få penge. En del sygeplejersker skifter også fag, fordi de er utilfredse med lønnen. Heller ikke det har politikerne ønsket at rette op på, selv om vi har gjort opmærksom på det i årevis. Senest greb den socialdemokratiske regering, som Ole Michaelsen udtrykker tilfredshed med, ind i sygeplejerskestrejken i 2021 og tvang et mæglingsforslag ned over hovedet på sygeplejerskerne. Igen kunne politikerne have valgt en anden vej.

Ole Michaelsen mener også, at det er en frækhed og udtryk for egoisme, at en del unge sygeplejersker vælger at arbejde i Norge. Det er lidt uklart, om han vil tvinge de unge til at arbejde under forhold og til en løn, som de ikke er tilfredse med. Jeg er enig i, at det faktisk er lidt trist, at løn- og arbejdsforholdene i Danmark er så dårlige, at de unge søger væk. Men jeg kan godt forstå, at man søger der, hvor løn og arbejdsforhold er i orden. Også det kan politikerne lave om på ved at forbedre forholdene i det danske sundhedsvæsen.

Så nej Ole – det er ikke sygeplejerskernes skyld, at der mangler sygeplejersker. Ansvaret ligger ene og alene hos politikerne.