Sophie Løhde - har du glemt os sygeplejersker i kommunerne?

Hjemmesygeplejerske Lene Odgaard Andersen fra Aalborg Kommune har læst regeringens akutplan for sundhedsvæsenet. Desværre fandt hun ikke ret meget, der relaterer sig til hende og kollegerne i kommunerne. Bragt som læserbrev i Nordjyske og indtalt på video.

Oprettet: 17.03.2023
Carsten Lorenzen

Læserbrevet som bragt i Nordjyske 17. marts 2023:

Sophie Løhde - har du glemt os sygeplejersker i kommunerne?

Jeg har læst regeringens initiativer i akutplanen. Jeg fandt ikke noget, som omhandler mig, så jeg læste det igennem igen. Og endnu en gang - for jeg skulle virkelig læse langt ind for at finde mig selv og den del af sundhedsvæsenet, jeg arbejder i. Næsten helt i bunden er der lidt, som relaterer sig til os sygeplejersker i kommunerne. Faktisk er kommunerne kun nævnt en enkelt gang i regeringens akutplan. Dette til trods for, at vi i primærsektoren er en ikke helt ubetydelig aktør i sundhedssystemet.

Jeg har fundet 2 initiativer, som kan få betydning for mig som sygeplejerske i kommunen. Det første er et 72-timers behandlingsansvar. Det er jeg spændt på at prøve af. Måske vil det betyde, at jeg ikke længere skal bruge timer på at ringe rundt på forskellige sygehusafdelinger for at få de manglende recepter på den medicin, som er ordineret under indlæggelsen.

Det andet er, at der skal sikres et tæt samarbejde lokalt om at forebygge sygehusophold med kommuner og almen praksis. Og så står der ikke mere, det er ikke yderligere beskrevet. Vi bliver i dag ældre og ældre, samtidig bliver sundhedssystemet bedre og dygtigere til at behandle sygdomme. Det betyder, at ældre i dag ofte har flere ofte kroniske sygdomme på samme tid. Ofte sygdomme, som påvirker hinanden samtidig. Der er dermed også flere faktorer, som kan have betydning for, at en borger bliver syg. Det kræver specialiseret sygeplejefaglig viden, kompetencer og ikke mindst erfaring at forebygge at borgeren bliver så syg, at det skal en sygehusindlæggelse til. 

Når regionerne nu skal operere endnu flere, og der skal opereres endnu mere i privat regi, er det svært at forestille sig, at det ikke vil medføre, at der er flere, som får behov for hjemmesygepleje. Dertil kommer, at sygehusene udskriver borgerne tidligere og tidligere, at behandlinger, som tidligere blev udført på sygehuset, nu udføres i borgernes eget hjem.

lene_odgaard_paa_job_1_lille
Lene Odgaard Andersen i gang med at planlægge dagens rute i Aalborg Kommune Centrum.

Der er altså behov for langt flere sygeplejersker som mig og mine kolleger, der kan hjælpe borgerne i eget hjem.

Men Sophie Løhde – har du glemt os sygeplejersker i kommunerne?

Jeg er som sygeplejerske glad, hver gang vores sundhedssystem er på dagsordenen. Men ligesom det var tilfældet under valgkampen, er det som om regeringen har glemt, at der også er sygeplejersker i kommunerne. Specialiserede sygeplejersker med stærke faglige profiler, som hver dag er det net, der griber borgerne ved udskrivelserne, som udfører komplekse opgaver og hver dag forebygger indlæggelser.

lene_odgaard_paa_job_2_lille
Hjemmesygeplejerskerne i Aalborg Kommune Centrum cykler normalt rundt til borgerne.

I modsætning til andre områder i akutpakken, følger der ingen penge med til kommunerne. De forventes åbenbart bare at levere. Ovenikøbet at levere mere og mere for det samme. Men når I vælger kun at løfte i den ene ende af sundhedsvæsenet, stiger presset i den anden.

Sophie Løhde, jeg ville ønske, at I snart vil begynde at tale om et samlet sundhedsvæsen. At I vil styrke det hele vejen rundt og anerkende, at der i alle områder er stærke, specialiserede og engagerede sygeplejersker, som hver dag gør en forskel.

Så Sophie Løhde – hvornår husker I os sygeplejersker i kommunerne?